• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Přímý prodej pozemku

Pořadové číslo
1
Dokončeno
Ano
Předmět výběrového řízení
Přímý prodej pozemku
Popis
Pozemky č. 128/14, 128/23 a 872 o celkové rozloze 4220 m2 tvoří jeden celek a pozemky jsou umístěny přímo u veřejné komunikace Mělnická, z této komunikace je na pozemky možný přístup. Pozemky jsou užívány jako manipulační plocha.
Zpeněžovaný nemovitý majetek je zapsaný do soupisu majetkové podstaty dlužníka Nástavby DMT s.r.o., situovaný v objektu bývalého Polabského cukrovaru Dolní Beřkovice, a.s. v likvidaci na adrese Mělnická 99.
Poznámky
Výběrové řízení bylo ukončeno, pozemek je zpeněžován přímým prodejem.