• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

VŘ - pozemek p.č. 1743, Praha - Ďáblice

Pořadové číslo
11
Dokončeno
Ano
Předmět výběrového řízení
VŘ - pozemek p.č. 1743, Praha - Ďáblice
Popis

V soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav je zapsán pozemek p.č. 1743, vedený na
LV č. 1484, kat. území Ďáblice, obec Praha, výměra 2949 m2, druh pozemku -  ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha.
Pozemek se nachází poblíž obchodního centra Globus.