• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Pozemky a budova v Nymburku - Drahelicích

Pořadové číslo
9
Dokončeno
Ano
Předmět výběrového řízení
Pozemky a budova v Nymburku - Drahelicích
Popis
V soupisu konkurzní podstaty úpadce je zapsán i soubor nemovitostí - pozemky p. č. 358/1 o výměře 1176 m2 a p. č. 359/2 o výměře 134 m2 zapsané na LV č. 11, kat. území Drahelice, obec Nymburk a dále budova č.p. 9 stojící na pozemku p. č. 358/1. Budova je zapsaná na LV 11000 kat. území Drahelice, obec Nymburk.