• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Pozemky v Kojeticích

Pořadové číslo
8
Dokončeno
Ano
Předmět výběrového řízení
Pozemky v Kojeticích
Popis
Správce konkurzní podstaty zapsal do soupisu konkurzní podstaty níže uvedené nemovitosti v k.ú. Kojetice u Prahy:


LV č.: Pozemky č: Výměra m2 Druh pozemku Způsob využ.
115 234 599 vodní plocha koryto
295/2 3453 vodní plocha koryto
388/2 501 ostatní plocha ost. komun.
641/4 312 vodní plocha koryto
642/5 857 vodní plocha koryto
642/6 666 vodní plocha koryto
642/7 20 vodní plocha koryto
642/9 37 vodní plocha koryto
642/10 2 064 vodní plocha koryto
687/11 7 847 orná půda zem. půd. fond
739 2 262 ostatní plocha ost. komun.
747/1 1 041 ostatní plocha ost. komun.
775 2 908 ostatní plocha ost. komun.
777 406 ostatní plocha ost. komun.

463 st. 243/1 20 zast. pl. a nádv. stavba LV 349
200 1672 vodní plocha koryto
236/3 235 vodní plocha koryto
274 524 vodní plocha koryto
392/3 31 ostatní plocha neplodná půda
399/4 665 ostatní plocha manipul. plocha
412/67 95 ostatní plocha manipul. plocha
412/68 264 ostatní plocha manipul. plocha
635/5 234 orná půda zem. půd. fond
642/8 1100 vodní plocha koryto
642/17 481 vodní plocha koryto
642/18 7 vodní plocha koryto
642/19 5 vodní plocha koryto
642/27 734 vodní plocha koryto
642/28 1191 vodní plocha koryto
642/29 25 vodní plocha koryto
642/30 419 vodní plocha koryto
642/32 12 vodní plocha koryto
642/33 3 vodní plocha koryto
747/6 686 ostatní plocha ost.komun.
748/1 749 ostatní plocha ost.komun.
773/1 404 vodní plocha koryto
773/2 155 vodní plocha koryto
773/3 683 vodní plocha koryto
773/4 311 vodní plocha koryto
773/5 18 vodní plocha koryto
773/6 1122 vodní plocha koryto
773/10 574 vodní plocha koryto
774/1 119 vodní plocha koryto
791/6 2753 ostatní plocha jiná plocha
791/12 597 ostatní plocha jiná plocha
791/13 1200 ostatní plocha jiná plocha


Poznámky
Zpeněžení v rámci konkurzu Státního statku Čáslav