• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Pozemky v Lošanech

Pořadové číslo
7
Dokončeno
Ano
Předmět výběrového řízení
Pozemky v Lošanech
Popis
Správce konkurzní podstaty zapsal do soupisu konkurzní podstaty níže uvedené nemovitosti v k.ú. Lošánky a Lošany:

Lošánky LV 93 p.č. 214/2 268 m2 ostatní plocha manip. plocha
p.č. 221/6 252 m2 vodní plocha koryto
p.č. 220/1 340 m2 vodní plocha koryto
p.č. 221/17 50 m2 vodní plocha koryto
p.č. 221/31 128 m2 vodní plocha koryto
p.č. 259/35 418 m2 orná půda
Lošany LV 93 p.č. 98/1 2850 m2 ostatní plocha neplodná půda
Poznámky
Zpeněžení v rámci konkurzu na Státní statek Čáslav