• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Pozemek v Měšicích

Pořadové číslo
6
Dokončeno
Ano
Předmět výběrového řízení
Pozemek v Měšicích
Popis
Správce konkurzní podstaty zapsal do soupisu konkurzní podstaty níže uvedený pozemek v k.ú. Měšice u Prahy, obci Měšice:


Obec: Kat. území: LV č.: Pozemky č: Výměra m2 Druh poz. Využití
Měšice Měšice u Prahy 3 50/28 1110 ostatní plocha jiná plocha
Poznámky
Zpeněžení v rámci konkurzu na Státní statek Čáslav.