• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Pozemek Sadská

Pořadové číslo
5
Dokončeno
Ano
Předmět výběrového řízení
Pozemek Sadská
Popis
Správce konkurzní podstaty zapsal do konkurzní podstaty níže uvedené nemovitosti v k.ú. Sadská:

č. obec k.ú. LV parc. č. výměra druh. pozemku využití
20 Sadská Sadská 18 2060/3 155 trv. travní porost zem. půdní fond

Poznámky
Zprněžení v rámci konkurzu na Státní statek Čáslav