• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Hledat

getfilefromtemp.jpg

Pozemky v k.ú. Rápošov

Pozemky p.č. 324 a 333/3, zapsané ne LV č. 10032.

Uveřejněno od: 25.11.2015
Více informací
getfilefromtemp.jpg

VŘ - pozemek p.č. 1743, Praha - Ďáblice

V soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav je zapsán pozemek p.č. 1743, vedený na
LV č. 1484, kat. území Ďáblice, obec Praha, výměra 2949 m2, druh pozemku -  ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha.
Pozemek se nachází poblíž obchodního centra Globus.

 

Uveřejněno od: 4.5.2015
Více informací
scan1310_8.jpg

VŘ - pozemky v obci Hraběšín

Okres/Obec: Kat. území: Hraběšín LV č.:843 Pozemky p. č: Výměra m2 Druh pozemku Způsob využ. 7/7 15 vodní plocha koryto 7/8 543 vodní plocha koryto 260/5 188 vodní plocha koryto, 260/6 127 vodní plocha koryto 260/11 128 vodní plocha koryto 260/13 96 vodní plocha koryto 260/15 346 vodní plocha koryto 260/16 19 vodní plocha koryto 260/18 495 vodní plocha koryto 362/14 56 vodní plocha koryto 362/15 60 vodní plocha koryto 362/16 475 vodní plocha koryto 362/17 614 vodní plocha koryto 362/18 168 vodní plocha koryto 362/19 188 vodní plocha koryto 362/20 195 vodní plocha koryto 362/21 285 vodní plocha koryto 362/22 151 vodní plocha koryto 362/23 200 vodní plocha koryto 362/24 160 vodní plocha koryto 362/25 206 vodní plocha koryto 362/26 252 vodní plocha koryto 362/27 162 vodní plocha koryto 362/28 166 vodní plocha koryto 362/29 86 vodní plocha koryto 362/30 262 vodní plocha koryto 620/6 211 vodní plocha koryto 620/8 54 vodní plocha koryto 620/39 136 vodní plocha koryto 6044

Uveřejněno od: 4.2.2015
Více informací

Pozemky a budova v Nymburku - Drahelicích

V soupisu konkurzní podstaty úpadce je zapsán i soubor nemovitostí - pozemky p. č. 358/1 o výměře 1176 m2 a p. č. 359/2 o výměře 134 m2 zapsané na LV č. 11, kat. území Drahelice, obec Nymburk a dále budova č.p. 9 stojící na pozemku p. č. 358/1. Budova je zapsaná na LV 11000 kat. území Drahelice, obec Nymburk.

Uveřejněno od: 3.3.2015
Více informací

Pozemky v Lošanech

Správce konkurzní podstaty zapsal do soupisu konkurzní podstaty níže uvedené nemovitosti v k.ú. Lošánky a Lošany:

Lošánky LV 93 p.č. 214/2 268 m2 ostatní plocha manip. plocha
p.č. 221/6 252 m2 vodní plocha koryto
p.č. 220/1 340 m2 vodní plocha koryto
p.č. 221/17 50 m2 vodní plocha koryto
p.č. 221/31 128 m2 vodní plocha koryto
p.č. 259/35 418 m2 orná půda
Lošany LV 93 p.č. 98/1 2850 m2 ostatní plocha neplodná půda

Uveřejněno od: 3.3.2015
Více informací

Pozemek v Měšicích

Správce konkurzní podstaty zapsal do soupisu konkurzní podstaty níže uvedený pozemek v k.ú. Měšice u Prahy, obci Měšice:


Obec: Kat. území: LV č.: Pozemky č: Výměra m2 Druh poz. Využití
Měšice Měšice u Prahy 3 50/28 1110 ostatní plocha jiná plocha

Uveřejněno od: 3.3.2015
Více informací

Pozemek Sadská

Správce konkurzní podstaty zapsal do konkurzní podstaty níže uvedené nemovitosti v k.ú. Sadská:

č. obec k.ú. LV parc. č. výměra druh. pozemku využití
20 Sadská Sadská 18 2060/3 155 trv. travní porost zem. půdní fond

Uveřejněno od: 3.3.2015
Více informací
kensei-7-1.jpg

Přímý prodej plachtové haly s pozemky

Plachtová hala o celkové rozloze 2 000 m2 je umístěna na pozemku p.č. 344/4. Plachtová hala je jednopodlažní se šikmou sedlovou střechou. Nosné konstrukce jsou ocelové. Hala byla zkolaudovaná v roce 2011 a její stav je výborný. Přístup je možné zřídit přímo z veřejné komunikace. Hala je umístěna na pozemcích o celkové rozloze 18 216 m2 (včetně zastavěné plochy) .
Nemovitý majetek je zapsaný do soupisu majetkové podstaty dlužníka Nástavby DMT s.r.o., situovaný v objektu bývalého Polabského cukrovaru Dolní Beřkovice, a.s. v likvidaci na adrese Mělnická 99.

Uveřejněno od: 24.1.2013
Více informací
kensei-5-1.jpg

Přímý prodej pozemku

Pozemek č. 461/6 o celkové rozloze 2018 m2 s využitím jako manipulační plocha je umístěn na konci objektu bývalého cukrovaru, poblíž plachtové haly. Nemovitý majetek je zapsaný do soupisu majetkové podstaty dlužníka Nástavby DMT s.r.o., situovaný v objektu bývalého Polabského cukrovaru Dolní Beřkovice, a.s. v likvidaci na adrese Mělnická 99

Uveřejněno od: 3.6.2012
Více informací