• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

VŘ na prodej pozemků v k.ú. Dolní a Horní Rokytá

Pořadové číslo
39
Předmět výběrového řízení
VŘ na prodej pozemků v k.ú. Dolní a Horní Rokytá
Popis
Jedná se o pozemky: orná půda, trvalý travní porost apod. o celkové výměře cca 90 tis. m2. Zpeněžení z konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.
Prodej nejvyšší nabídce.