• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

VŘ na prodej lesních pozemků v k.ú. Studnice u Hlinska

Pořadové číslo
37
Předmět výběrového řízení
VŘ na prodej lesních pozemků v k.ú. Studnice u Hlinska
Popis
Prodej lesních pozemků v k.ú. Studnice u Hlinska,Okres Chrudim, parcela p.č. 577/2 o výměře 4226 m2 a p.č. 578 o výměře 1572 m2. Na prodej pozemků je vyhlášeno výběrové řízení notářkou JUDr. Jaroslavou Sabrinou Häni Trojanovou. Jedná se o prodej nemovitostí v rámci řízení po zemřelém panu Jiřím Suchomelovi, tzv. odúmrť.