• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

VŘ na prodej pozemku p.č. 2394/1 o výměře 14304 m2 v k.ú. Zruč nad Sázavou

Pořadové číslo
35
Předmět výběrového řízení
VŘ na prodej pozemku p.č. 2394/1 o výměře 14304 m2 v k.ú. Zruč nad Sázavou
Popis
Jedná se o pozemek ze soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, trvalý travní porost. 675 m2 pozemku zasahuje do vodní nádrže.