• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

VŘ na prodej pozemků v k.ú. Vinaře

Pořadové číslo
34
Předmět výběrového řízení
VŘ na prodej pozemků v k.ú. Vinaře
Popis

Jedná se o pozemky zapsané do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státnho statku Čáslav p.č. 794/65 a 794/60 vedené na LV č. 10119, kat. území Vinaře. Správce konkurzní podstaty disponuje souhlasem Městského soudu v Praze se zpeněžením uvedeného pozemku.