• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

VŘ na prodej pozemků v k.ú. Odolena Voda

Pořadové číslo
28
Předmět výběrového řízení
VŘ na prodej pozemků v k.ú. Odolena Voda
Popis
Jedná se o pozemky o celkové výměře 1895 m2,  vedené na LV č. 1623, obec i kat. území Ododlena Voda, které jsou zapsané do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.