• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

VŘ na prodej pozemků v k.ú. Perštejnec

Pořadové číslo
26
Předmět výběrového řízení
VŘ na prodej pozemků v k.ú. Perštejnec
Popis
Jedná se o pozemky o celkové výměře 2436 m2,  vedené na LV č. 178, obec KUtná Hora, kat. území Perštejnec, které jsou zapsané do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.