• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

VŘ na prodej pozemku p.č. 1019 v k.ú. Jindice

Pořadové číslo
25
Předmět výběrového řízení
VŘ na prodej pozemku p.č. 1019 v k.ú. Jindice
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 1019 o výměře 4369 m2, trvalý travní porost, vedený na LV č. 27, obec Rašovice, kat. území Jindice, který je zapsaný do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.