• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

VŘ na prodej pozemku p.č. 375/7 v k.ú. Bradlec

Pořadové číslo
24
Předmět výběrového řízení
VŘ na prodej pozemku p.č. 375/7 v k.ú. Bradlec
Popis

Správce konkurzní podstaty do soupisu konkurzní podstaty úpadce zapsal 1/2 pozemku p.č. 375/7,o výměře 88 m2, vedeného na LV č. 15, obec i kat. území Bradlec.           

Městský soud v Praze svým usnesením ze dne 26.7.2012 pod čj. 98 K 66 /97–692 vyslovil souhlas s prodejem předmětné ½ pozemku mimo dražbu, nejvyšší nabídce, s úhradou kupní ceny před nebo při podpisu kupní smlouvy prodávajícím.