• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

VŘ majetkového práva ve výši 100.364.209.-Kč“

Pořadové číslo
22
Předmět výběrového řízení
VŘ majetkového práva ve výši 100.364.209.-Kč“
Popis
Předmětem „VŘ majetkového práva ve výši  100.364.209.-Kč“ jsou peněžení prostředky zajištěné v rámci pravomocně ukončeného trestního řízení proti Viktoru Koženému a Ing. Borisi Vostrému ve výši 100.364.209,- Kč, uložené jako termínovaný vklad na bankovním účtu č. 183 33 6526/0300, majitele, společnosti Harvard Capital and Consulting Investiční společnost a.s. – v likvidaci, IČ: 00676900, který je veden u Československé obchodní banky a.s.
Poznámky

Účastníkem výběrového řízení se stává ten, kdo uhradí na účet organizátora VŘ č. 7076843081/0100 jistinu ve výši 2.000.000,-Kč a na adresu organizátora VŘ zašle písemnou nabídku s obsahem dle těchto Podmínek bez jakýchkoliv výhrad, a to za předpokladu splnění všech tímto vyhlášených podmínek

Nabídky budou do „VŘ majetkového práva ve výši 100.364.209.-Kč“,   přijímány od 9. 6. 2016 a končí dne 20.6.2016  ve 14.00 hod

Nabídky do „VŘ majetkového práva ve výši 100.364.209.-Kč ,  může zájemce zaslat poštou na adresu  organizátora VŘ , VABERG s.r.o., Bořivojova 108, 130 00 Praha 3, nebo předat osobně na adrese organizátora VŘ s tím, že nabídka bude podána v zalepené obálce, s uvedeným označením odesílatele a dále označené v levé horní části obálky nápisem: „VŘ majetkového práva 10/16  - NEOTVÍRAT!!!“.