• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Hledat

794-60.jpg

VŘ na prodej pozemků v k.ú. Vinaře.

Jedná se o pozemky p.č. 794/60 a 794/65 o celkové výměře 405 m2 v k.ú. Vinaře.

Uveřejněno od: 3.12.2019
Více informací
121-10__11__12__14.jpg

VŘ na prodej pozemků v k.ú. Horoušany

Jedná se o zpeněžení pozemků z konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, p.č. 121/10, 121/11, 121/12, 121/14 o celkové výměře 8535m2. Pozemky tvoří jeden celek.

 

Uveřejněno od: 17.12.2018
Více informací
471.jpg

VŘ na prodej jezu v obci i k.ú. Ledečko

Jedná se o pozemek p.č. st. 471 o rozloze 618 m2 v obci i k.ú. Ledečko s vodní stavbou - pevným jezem.

Uveřejněno od: 18.1.2018
Více informací
130.jpg

VŘ na prodej pozemků v obci Postřižín

Jedná se o pozemky p.č. 91/2 a 130 v k.ú. Postřižín o celkové rozloze 6545 m2.

Uveřejněno od: 9.1.2018
Více informací
772-48__774-6.jpg

VŘ na prodej pozemků v Kutné Hoře, k.ú. Sedlec u Kutné Hory

Jedná se o pozemky p.č. 772/48 a 774/6 o celkové výměře 561 m2. Pozemky tvoří jeden celek.

Uveřejněno od: 4.12.2017
Více informací
653.jpg

VŘ na prodej pozemků v k.ú. Odolena Voda

Jedná se o pozemky o celkové výměře 1895 m2,  vedené na LV č. 1623, obec i kat. území Ododlena Voda, které jsou zapsané do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.

Uveřejněno od: 2.8.2017
Více informací
344-2.jpg

VŘ na prodej pozemků v obci Zbraslavice

Jedná se o pozemky o celkové výměře 915 m2,  vedené na LV č. 3, obec Zbraslavice, kat. území Útěšenovice, které jsou zapsané do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.

Uveřejněno od: 1.8.2017
Více informací
getfilefromtemp.jpg

VŘ na prodej pozemků v k.ú. Perštejnec

Jedná se o pozemky o celkové výměře 2436 m2,  vedené na LV č. 178, obec KUtná Hora, kat. území Perštejnec, které jsou zapsané do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.

Uveřejněno od: 21.6.2017
Více informací
getfilefromtemp.jpg

VŘ na prodej pozemku p.č. 1019 v k.ú. Jindice

Jedná se o pozemek p.č. 1019 o výměře 4369 m2, trvalý travní porost, vedený na LV č. 27, obec Rašovice, kat. území Jindice, který je zapsaný do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.

Uveřejněno od: 15.8.2017
Více informací
getfilefromtemp.jpg

VŘ na prodej pozemku p.č. 375/7 v k.ú. Bradlec

Správce konkurzní podstaty do soupisu konkurzní podstaty úpadce zapsal 1/2 pozemku p.č. 375/7,o výměře 88 m2, vedeného na LV č. 15, obec i kat. území Bradlec.           

Městský soud v Praze svým usnesením ze dne 26.7.2012 pod čj. 98 K 66 /97–692 vyslovil souhlas s prodejem předmětné ½ pozemku mimo dražbu, nejvyšší nabídce, s úhradou kupní ceny před nebo při podpisu kupní smlouvy prodávajícím.             

Uveřejněno od: 14.12.2016
Více informací