• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Hledat

1132..jpg

VŘ na prodej pozemků v k.ú. Dolní a Horní Rokytá

Jedná se o pozemky: orná půda, trvalý travní porost apod. o celkové výměře cca 90 tis. m2. Zpeněžení z konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.
Prodej nejvyšší nabídce.

Uveřejněno od: 23.9.2021
Více informací
25d344aa-dd45-4d1e-8d90-dd7efeeeecd7.jpg

VŘ na prodej pozemku v k.ú. Katusice

VŘ na prodej pozemku v k.ú. Katusice, p.č. 1153 o výměře 3475 m2, orná půda.

Uveřejněno od: 22.6.2021
Více informací
20210311_161346.jpg

VŘ na prodej lesních pozemků v k.ú. Studnice u Hlinska

Prodej lesních pozemků v k.ú. Studnice u Hlinska,Okres Chrudim, parcela p.č. 577/2 o výměře 4226 m2 a p.č. 578 o výměře 1572 m2. Na prodej pozemků je vyhlášeno výběrové řízení notářkou JUDr. Jaroslavou Sabrinou Häni Trojanovou. Jedná se o prodej nemovitostí v rámci řízení po zemřelém panu Jiřím Suchomelovi, tzv. odúmrť.

Uveřejněno od: 22.6.2021
Více informací
2721-2.jpg

VŘ na prodej pozemku v k.ú. Bělá pod Bezdězem

V rámci VŘ se prodává pozemek p.č. 2721/2 o výměře 3291 m2. Jedná se o zpeněžení v rámci konkurzního řízení ve věci úpadce Státního statku Čálav. Minimální kupní cena je 25,-Kč/m2.

Uveřejněno od: 25.3.2021
Více informací
20210103_114450.jpg

VŘ na prodej pozemku p.č. 2394/1 o výměře 14304 m2 v k.ú. Zruč nad Sázavou

Jedná se o pozemek ze soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, trvalý travní porost. 675 m2 pozemku zasahuje do vodní nádrže.

Uveřejněno od: 26.1.2021
Více informací
794-60.jpg

VŘ na prodej pozemků v k.ú. Vinaře

Jedná se o pozemky zapsané do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státnho statku Čáslav p.č. 794/65 a 794/60 vedené na LV č. 10119, kat. území Vinaře. Správce konkurzní podstaty disponuje souhlasem Městského soudu v Praze se zpeněžením uvedeného pozemku.

Uveřejněno od: 12.1.2021
Více informací
794-60.jpg

VŘ na prodej pozemků v k.ú. Vinaře.

Jedná se o pozemky p.č. 794/60 a 794/65 o celkové výměře 405 m2 v k.ú. Vinaře.

Uveřejněno od: 3.12.2019
Více informací
121-10__11__12__14.jpg

VŘ na prodej pozemků v k.ú. Horoušany

Jedná se o zpeněžení pozemků z konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, p.č. 121/10, 121/11, 121/12, 121/14 o celkové výměře 8535m2. Pozemky tvoří jeden celek.

 

Uveřejněno od: 17.12.2018
Více informací
471.jpg

VŘ na prodej jezu v obci i k.ú. Ledečko

Jedná se o pozemek p.č. st. 471 o rozloze 618 m2 v obci i k.ú. Ledečko s vodní stavbou - pevným jezem.

Uveřejněno od: 18.1.2018
Více informací
130.jpg

VŘ na prodej pozemků v obci Postřižín

Jedná se o pozemky p.č. 91/2 a 130 v k.ú. Postřižín o celkové rozloze 6545 m2.

Uveřejněno od: 9.1.2018
Více informací