• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
 • Datová schránka: gmq9jtm
 • Telefon: 602360442, 602360447

dražby, aukce, výběrová řízení,
přímý prodej, likvidace,
administrativa, konzultace

ZPENĚŽOVÁNÍ podle zadání zajištěných věřitelů a insolvenčních správců

VABERG s.r.o. je zakládajícím členem české asociace dražebníků

Služby

kladivko.jpg
 • Provedení dobrovolné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách v platném znění
 • Provedení dražby pro insolvenčního správce
 • Zajištění znaleckých posudků
 • Efektivní publicitu prodeje podle požadavků navrhovatele
 • Zajištění notářských služeb
 • Vypracování dražební vyhlášky a zajištění řádného průběhu dražby
 • Organizaci prohlídek předmětu dražby
 • Řádné vyúčtování výtěžku dražby
 • Vypracování protokolu o nabytí vlastnictví
 • Předání předmětu dražby vydražiteli
 • Vyřízení veškeré administrativy
 • Další činnosti po dohodě s navrhovatelem dražby
 • Přímý prodej nemovitého a movitého majetku
 • Organizování výběrového řízení formou licitace
 • Organizování výběrového řízení obálkovou metodou
 • Organizování veřejné obchodní soutěže
 • Prodej podniku nebo majetkového podílu a jiných převoditelných práv
 • Poradenství v oblasti insolvence a oddlužení
 • Organizování e-aukcí