• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Právo k předmětu e-aukce

Aukce byla dokončena.
Pořadové číslo
11
Předmět
Právo k předmětu e-aukce
Zveřejněno
24. 2. 2016 000 09:03
Začátek aukce
15. 3. 2016 000 09:00
Konec aukce
15. 3. 2016 000 14:00
Aukci vyřizuje
Ing. Petr Lonk, JUDr. MIloslav Oliva
Popis
  1. Předmětem e-aukce jsou peněžení prostředky zajištěné v rámci pravomocně ukončeného trestního řízení proti Viktoru Koženému a Ing.   Borisi Vostrému ve výši 100.364.209,- Kč uložené jako termínovaný vklad na bankovním účtu č. 183 33 6526/0300, majitele, společnosti   Harvard Capital and Consulting Investiční společnost a.s. – v likvidaci, IČ: 00676900, který je veden u Československé obchodní banky  a.s. – ČSOB, pobočka Praha – Thámova, se sídlem v Praze 8, Thámova 20, ke kterým je vyhlašovatel e-aukce oprávněn uplatnit svůj nárok  v řízení ve věcech občanskoprávních, a to ve lhůtě 3 let od právní moci usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 46T 17/2006 ze dne  28.2.20013. Lhůta k podání žalobního návrhu je určena do 28.4.2016
     
  2. Vítěz e-aukce č. E 01/16, provedené v souladu s Vyhláškou k provedení e-aukce č. E 01/16 je oprávněn uzavřít s vyhlašovatelem e-aukce  Smlouvu o převodu práv na předmět e-aukce, blíže specifikovaný v předchozích ustanoveních této smlouvy.
Nejnižší podání
20 000 000 Kč
Minimální příhoz
300 000 Kč
Aukční jistota
500 000 Kč
Poznámka
Přihlašovací kolo, v rámci kterého je účastník e-aukce povinen se do aukce registrovat a uhradit aukční jistotu na účet organizátora, začíná 25.2.2016 v 16.00 hod. a končí 13.3.2016 ve 24.00 hod.
Aukční vyhláška