• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
 • Datová schránka: gmq9jtm
 • Telefon: 602360442, 602360447

Právo k předmětu e-aukce, vyhlašovatelem je Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci

Aukce byla dokončena.
Pořadové číslo
7
Předmět
Právo k předmětu e-aukce, vyhlašovatelem je Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci
Zveřejněno
20. 5. 2015 000 14:38
Začátek aukce
11. 6. 2015 000 10:00
Konec aukce
11. 6. 2015 000 14:00
Data prohlídek
4.6.2015 10:00
V sídle organizátora na adrese Bořivojova 694/108, Praha 3

8.6.2015 10:00
V sídle organizátora na adrese Bořivojova 694/108, Praha 3
Aukci vyřizuje
Ing. Petr Lonk, JUDr. MIloslav Oliva
Kde je věc umístěna
Znalecký posudek, včetně dokumentů zmiňovaných ve znaleckém posudku jsou k nahlédnutí v sídle organizátora.
Popis
 1. Předmětem e-aukce jsou peněžení prostředky zajištěné v rámci pravomocně ukončeného trestního řízení proti Viktoru Koženému a Ing.   Borisi Vostrému ve výši 100.364.209,- Kč uložené jako termínovaný vklad na bankovním účtu č. 183 33 6526/0300, majitele, společnosti   Harvard Capital and Consulting Investiční společnost a.s. – v likvidaci, IČ: 00676900, který je veden u Československé obchodní banky  a.s. – ČSOB, pobočka Praha – Thámova, se sídlem v Praze 8, Thámova 20, ke kterým je vyhlašovatel e-aukce oprávněn uplatnit svůj nárok  v řízení ve věcech občanskoprávních, a to ve lhůtě 3 let od právní moci usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 46T 17/2006 ze dne  28.2.20013.

 2. Vítěz e-aukce č. E 07/15, provedené v souladu s Vyhláškou k provedení e-aukce č. E 07/15 je oprávněn uzavřít s vyhlašovatelem e-aukce  Smlouvu o převodu práv na předmět e-aukce, blíže specifikovaný v předchozích ustanoveních této smlouvy.
  Nejnižší podání
  50 000 000 Kč
  Minimální příhoz
  500 000 Kč
  Aukční jistota
  1 000 000 Kč
  Poznámka

  Přihlašovací kolo, v rámci kterého je účastník e-aukce povinen uhradit aukční jistotu na účet organizátora, začíná 1.6.2015 v 16.00 hod. a končí 9.6.2015 ve 24.00 hod.

  Aukční vyhláška