• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Hledat

kensei-121-1.jpg

Palné zbraně

Předmětem dražby je soubor movitého majetku – palné zbraně a to: 1. revolver, Taurus 94,r.22LR,vč.OC38290 2. kulovnice opakovací, Německo, r.7mm RM,vč.MAG-49108 (koroze všech kovových částí, znečištěn vývrt) 3. broková hlaveň, IŽ27EM, r. 12/70, v.č.984512 (znečištěný vývrt, otěr broků) 4. malorážka opakovací,Norinco,JW21, r. 22LR, vč.951448 (koroze úchytu poutka pro řemen) 5. brokovnice samonabíjecí, FN , r. 12/65, v.č.53206 (poškozená pažba) 6. brokovnice samonabíjecí, ČZ, 241, r. 16/65, v.č.3467 (zničený vývrt) 7. pistole samonabíjecí,Beretta,34,r.9mm Br.,vč.19872 (2x zásobník, plastový kufřík) 8. kulovnice opakovací.Brno,ZG47, r. 8x57JS, vč.14737 (řemen, stav odpovídá stáří, znečištěn vývrt hlavně, nylonové pouzdro 9. kulovnice jednoranná, ČZ,ZBK110,r. 222 Rem.,vč.010772 10. broková kozlice USSR, IŽ-27EM-1C, r. 12/70, vč.9845123 (povrchová koroze hl.svazku) 11. broková kozlice Browning 425, r. 12/12, v.č. 447534753NT (světlovodná muška) 12. kulobroková kozlice,Brno,ZH104, r. 12/7x 57R, v.č.405235013244 (koroze kovových částí, znečištěný vývrt 13. brokovnice - jednuška, Rizzini, r. 16/70, v.č.19421 14. broková kozlice, Rizzini, S780Trap, r. 12/70, v.č.16755 (koroze závěru, vydutá spodní hlaveň, cca v polovině hlavně, nylonové pouzdro Dasta) 15. broková hlaveň, Brno ZH101, r. 12/70, v.č. 109446 16. pistole samonabíjecí Uh.Brod, vzor75, r.9mm,Luger,v.č. J8078

Uveřejněno od: 13.11.2013
Více informací
kensei-113-1.jpg

Rodinný dům v obci Veletov u Kolína

Rodinný dům je situován v katastrálním území a obci Veletov, v jejím centru, v blízkosti kostela. Veletov je vzdálen cca 9 km Východně od Kolína. Přístup k nemovitosti je po zpevněné komunikaci. Dům je řadový krajní, zděný, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a stavebně neupravenou půdou, se sedlovou střechou, postavený na jednoduchém půdorysu ve tvaru obdélníka. Vstup do domu je ze dvora do chodby, vlevo jsou dvě místnosti a vpravo od chodby je průchozí místnost (pravděpodobně kuchyně), za kterou je další místnost. Žádné vybavení, ani zařízení v domě není dům je několik let neobývaný. Sklep je přístupný vně domu, jedná se o jeden prostor s klenbovým stropem a pouze do sklepa je přívod vody z vodovodního řadu.
Stáří rodinného domu není známo, pravděpodobně byl postaven na počátku minulého století, dům je několik let neobývaný, jeho stavebně technický stav je špatný.
K rodinnému domu patří součásti a příslušenství (vedlejší stavby, venkovní úpravy), které jsou součástí ceny rodinného domu. Jedná se o rozbořenou stodolu a oplocení, jiné venkovní úpravy na pozemku nejsou.
Dále jsou na pozemku 2 studny, ale vzhledem k tomu, že v domě není žádné vybavení, nebylo možné zjistit, zda slouží svému účelu, proto nejsou v ocenění zohledněny. Rodinný dům je napojený na rozvod elektřiny a veřejný vodovod. Kanalizace v obci není, je zde však možnost napojení na rozvod zemního plynu (přípojka k domu není).
Pozemek je částečně oplocen, jeho výměra celkově je 3 003 m2

Uveřejněno od: 18.3.2013
Více informací
kensei-112-1.jpg

Soubor nemovitostí v centru Chebu

Předmět dražby je situován v centru města Cheb, mezi Kasárním náměstím a řekou Ohří, vjezd k nemovitosti je z ulice Kamenná. Hlavním objektem je provozní budova s byty, která je postavená na půdorysu ve tvaru písmene L. Budova je nepodsklepená se třemi nadzemními podlažími (v části), jinak je budova přízemní s obytným podkrovím. Od srpna roku 2006 se prováděla postupná modernizace a rekonstrukce celého objektu, která nebyla dokončena. Budova je postavena na pozemku č. parcely 534/2, pozemek č. parcely 534/4 (společný dvůr) je oplocen, nachází se na severní straně budovy.
Budova je nepodsklepená, zděná a je postavená na půdorysu ve tvaru písmene L, kde delší (levá) část je rovnoběžná s řekou a je určena převážně k podnikání. Tato část je převážně přízemní, se stavebně upraveným podkrovím v části půdního prostoru
a mansardovou střechou a pravá (na levou kolmá) část má dvě nadzemní podkroví
a plochou střechu, která je tvořena pochozí terasou, přístupnou z půdy.
Budova má tři vstupy, všechny v levé části. 1. vstup (při pohledu na dům zleva) zpřístupňuje dosud nedokončené přízemí v části a dokončené podkroví nad podstatnou částí levé části budovy, kde je umístěna vzorkovna a kancelář - jedná se o jeden prostor. Z druhého vstupu je přístupná dílna v přízemí a ze třetího vstupu jsou po schodišti přístupné bytové jednotky, které jsou v celé menší kolmé části a i v části levé.
V přízemí jsou dvě převážně zrekonstruované bytové jednotky (eventuelně před dokončením), po schodišti je přístupná jednotka v pravé části budovy, která je před rekonstrukcí a jeden pokoj je poškozen zatékáním z terasy umístěné nad ním, a dále je po schodišti (v mezipatře) umístěna v levé části budovy jednotka v rekonstrukci.
Od srpna roku 2006 se provádí postupná modernizace a rekonstrukce celého objektu, která nebyla dokončena. V jejím rámci byla provedena nová střešní krytina a klempířské prvky, osazena plastová okna a z převážné části byla provedena nová fasáda a ústřední vytápění v levé části.

Uveřejněno od: 5.3.2013
Více informací
kensei-111-1.jpg

Rodinný dům v Roudnici u Hradce Králové

LV 131: Rodinný dům č.p. 133 s pozemky parc. č. 418 a parc. č. 419 se nachází v obci Roudnice, okres Hradec Králové. Jedná se o samostatně stojící zděný dům se dvěma nadzemními podlažími a částečným podsklepením. V domě se nacházejí dvě bytové jednotky. Objekt prošel několika rekonstrukcemi v letech 1998 až 2005. Byly provedeny nové podlahové konstrukce, včetně nášlapných vrstev, byla vyměněna původní okna za nová plastová, rekonstruováno bylo vytápění, osazen byl nový kotel, nové rozvody vodoinstalace, kanalizace, vnitřní obklady. Dále byla provedena úplná rekonstrukce střechy a fasády. V prvním nadzemním podlaží se nachází bytová jednotka 2+1
a pracovna s kanceláří. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází bytová jednotka 4+1. V suterénu domu se nachází sklepní prostory a kotelna. Do rodinného domu je zavedena elektřina světelná i motorová, dům je napojen na vodovod a kanalizaci Do domu není zaveden plyn, ale HUP je zřízen na hranici pozemku. Pozemky p.č. 418 a p.č. 419 tvoří jeden celek o celkové rozloze 1 880 m2.
Za domem č.p. 133 se nachází zděná stodola, která má jedno nadzemní podlaží a sedlový krov. Stodola slouží ke skladování a je v ní zřízeno jedno parkovací stání pro osobní automobil.
LV 324: Pozemek p.č. 270 se nachází v obci Puchlovice, okres Hradec Králové, v severovýchodní části katastrálního území. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce v ploše trvalých travních porostů.

Uveřejněno od: 5.3.2013
Více informací
kensei-110-1.jpg

Rybník

předmětem dražby je nemovitost - rybník, zapsaný na LV č. 431 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, okres: CZ0209 Praha-východ, obec: 538582 Ondřejov, kat. území: 770612 Třemblat a to: pozemek parc. č. 1321 o rozloze 4388 m2. Jedná se o lesní rybník vhodný k využití pro rekreační účely nebo pro chov ryb, při silnici Mnichovice-Ondřejov poblíž obce Hrusice. Jde o vyhledávané rekreační území. Po zpevněné hrázi rybníka vede lesní komunikace. Hrázná zařízení vyžadují rekonstrukci. Hloubka ke koruně hráze je cca 3,50m

Uveřejněno od: 4.1.2013
Více informací