• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Dražba souboru nemovitostí v obci Kovanice u Nymburka

Pořadové číslo
108
Předmět
Dražba souboru nemovitostí v obci Kovanice u Nymburka
Zveřejněno
13. 2. 2018 000 12:16
Začátek dražby
15. 3. 2018 000 11:00
Č. LV (list vlastnictví)
LV č. 565, 560
Katastrální území
Kovanice a Chvalovice u Nymburka (pozemky tvoří jeden celek)
Místo konání dražby
Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3, 1. patro
Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby
a) první prohlídka se uskuteční dne 22.2.2018 v 9.00 hod. 
b) druhá prohlídka se uskuteční dne 6.3.2018 v 15.00 hod.       
Sraz zájemců o prohlídku je v uvedených termínech před předmětem dražby.
Jedná se o dražbu
Dobrovolnou v rámci konkurzního řízení ve věci úpadce Ing. Zdeňka Nymburského
Navrhovatel
JUDr. Hana Záveská - správce konkurzní podstaty
Nejnižší podání
4 500 000 Kč
Minimální příhoz
100 000 Kč
Dražební jistota
500 000 Kč
List vlastnictví