• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Dražba souboru nemovitostí v obci Kovanice u Nymburka

Pořadové číslo
107
Předmět
Dražba souboru nemovitostí v obci Kovanice u Nymburka
Zveřejněno
11. 10. 2017 000 10:36
Začátek dražby
30. 11. 2017 000 11:00
Místo konání dražby
Bořivojova 684/108, 130 00 Praha 3, 1. patro
Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby
la) první prohlídka se uskuteční dne 8.11.2017 v 9.00 hod. 
b) druhá prohlídka se uskuteční dne 21.11.2017 v 15.00 hod.       
Sraz zájemců o prohlídku je v uvedených termínech před předmětem dražby.ll
Jedná se o dražbu
Dobrovolnou v rámci konkurzního řízení ve věci úpadce Ing. Zdeňka Nymburského
Navrhovatel
JUDr. Hana Záveská - správce konkurzní podstaty
Nejnižší podání
5 900 000 Kč/soubor nemovitostí
Minimální příhoz
100 000 Kč
Dražební jistota
500 000 Kč