• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
 • Datová schránka: gmq9jtm
 • Telefon: 602360442, 602360447

Dražba nemovitosti v obci Hořesedly

Pořadové číslo
105
Předmět
Dražba nemovitosti v obci Hořesedly
Zveřejněno
5. 5. 2016 000 14:53
Začátek dražby
5. 5. 2016 000 14:53
Místo konání dražby
Bořivojova 108, Praha 3
Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby
První prohlídka 28.7.2016 v 10:00 hod.
Druhá prohlídka 11.8.2016 v 16:00 hod.
Sraz zájemců je před předmětem dražby.
Jedná se o dražbu
Dobrovolnou
Navrhovatel
JUDr. Hana Záveská - insolvenční správce
Popis

Jedná se o nemovitost, kterou tvoří dům Hořesedly č.p. 146 - samostatně stojící, s 1 PP, 1 NP a podkrovím a pozemek zastavěný tímto domem a přilehlým dvorem. Dům je připojen na vodovod a rozvod el. energie, kanalizace je svedena do žumpy, v místě je dále možnost napojení na plynovod, na pozemku je dále studna. Další příslušenství tvoří částečné oplocení zděným plotem, plotová vrata a částečné zpevnění dvora z cihelné dlažby.

Pozemek je rovinný s výše uvedenými možnostmi napojení na inženýrské sítě, přístup je ze zpevněné komunikace.

Dům je zděný, založení na základových pasech bez izolace proti zemní vlhkosti, s převážně sedlovou střechou, opatřenou krytinou z betonových tašek, s klemp. konstrukcemi z pozink. plechu, s fasádou částečně štukovou složitou, částečně hladkou a částečně bez úpravy. Obvodové stěny jsou zděné v tl. 45 aţ 60 cm, stropy v 1.PP klenuté do ocelových nosníků, ostatní polospalné s rovným podhledem, převážně snížené sádrokartonem a zešikmenév podkroví, vnitřní úpravy povrchů štukovou omítkou hladkou, obklad sádrokartonem a částečný keramický obklad, podlahy převážně laminátové plovoucí a z keramické dlažby, schody s keramickým obkladem. Jsou osazena plastová okna a dveře dýhované nebo z masivu do kovových zárubní. Je proveden rozvod světelné a motorové elektroinstalace, teplé a studené vody a kanalizace. Vytápění je ústřední s kotlem na tuhá paliva umístěným v 1.PP

Výčet místností:

1.PP:

Schodiště, dvě větší části sklepa pod hlavní částí budovy (v jedné je kotel ÚT a uhelna, ve druhé byl sklad sudů), jedna menší část sklepa s bojlerem pod šikmo přistavěným křídlem budovy.

1.NP:

Provozní část - restaurace s výčepem, salonek, kuchyň, schodiště k pokojům v podkroví, chodba, část WC pro hosty v hlavní části budovy, část WC pro hosty a sklady v části šikmo přistavěného křídla.

Obytná část - byt 2+1 s koupelnou společnou s WC se samostatným vstupem ze dvora
v šikmo přistavěném křídle budovy, s výměrou podlahové plochy údajně cca 92 m2.

Podkroví:

Provozní část - chodba a celkem 5 pokojů, z toho jeden bez koupelny a WC, jeden
s vestavěnou koupelnou s WC s rohovou vanou, 3 s vestavěnou koupelnou s WC
se sprchovým koutem.
Nejnižší podání
950 000 Kč/nemovitost
Minimální příhoz
30 000 Kč
Dražební jistota
200 000 Kč
Úplné znění dražební vyhlášky

VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 05 Praha 3,  IČ: 41691041
zapsaná: MS v Praze, oddíl C, vložka 3236

Tel.: 222 734 369-71,  Fax:222 716 516,  email: vaberg@vaberg.cz, www.vaberg.cz

 

 

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
d
ražby dobrovolné - opakované

vyhotovená dle § 20 a § 25 zák. č. 26/2000 Sb.

č: D 14/16

 

 

 1. Dražebník:
  Společnost VABERG spol. s r.o., se sídlem Bořivojova 694/108, 130 05 Praha 3,
  IČ: 41691041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 3236

 

 1. Navrhovatel:
  Záveská a spol., v.o.s.
  se sídlem Ostrovského 253, 150 00 Praha 5, IČ: 26468514, jako insolvenční správce dlužníka: Zuzana Cíchová, nar. 18.1.1977, bytem  Hořesedly 146, 27004 Hořesedly, Zastoupený JUDr. Hanou Záveskou, pověřeným společníkem

 

 1. Vlastník:
 

       Zuzana Cíchová, bytem, Hořesedly 146,  271 04 Hořesedly

 

 1. Místo, datum a čas zahájení dražby:
  dražba  se  uskuteční  v sídle dražebníka na adrese Bořivojova 108, Praha 3 - Žižkov, dne 17.8.2016  v 11:00 hod.  Dražba  se  zahajuje  prohlášením  licitátora  podle § 23 zák. o veřejných dražbách.

 

 1. Označení a popis předmětu dražby, jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených:
  Předmětem dražby je nemovitost zapsaná na LV č. 148, obec i katastrální území Hořesedly, a to:

       Pozemky
       Parcela                 výměra                        druh pozemku                        způsob využití           

       st. 39/1                 770 m2                                zast. plocha a nádv.

      Součástí je stavba Hořesedly č.p. 146, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. st. 39/1.

    

Popis předmětu dražby:

Jedná se o nemovitost, kterou tvoří dům Hořesedly č.p. 146 - samostatně stojící, s 1 PP, 1 NP a podkrovím a pozemek zastavěný tímto domem a přilehlým dvorem. Dům je připojen na vodovod a rozvod el. energie, kanalizace je svedena do žumpy, v místě je dále možnost napojení na plynovod, na pozemku je dále studna. Další příslušenství tvoří částečné oplocení zděným plotem, plotová vrata a částečné zpevnění dvora z cihelné dlažby.

Pozemek je rovinný s výše uvedenými možnostmi napojení na inženýrské sítě, přístup je ze zpevněné komunikace.

Dům je zděný, založení na základových pasech bez izolace proti zemní vlhkosti, s převážně sedlovou střechou, opatřenou krytinou z betonových tašek, s klemp. konstrukcemi z pozink. plechu, s fasádou částečně štukovou složitou, částečně hladkou a částečně bez úpravy. Obvodové stěny jsou zděné v tl. 45 aţ 60 cm, stropy v 1.PP klenuté do ocelových nosníků, ostatní polospalné s rovným podhledem, převážně snížené sádrokartonem a zešikmenév podkroví, vnitřní úpravy povrchů štukovou omítkou hladkou, obklad sádrokartonem a částečný keramický obklad, podlahy převážně laminátové plovoucí a z keramické dlažby, schody s keramickým obkladem. Jsou osazena plastová okna a dveře dýhované nebo z masivu do kovových zárubní. Je proveden rozvod světelné a motorové elektroinstalace, teplé a studené vody a kanalizace. Vytápění je ústřední s kotlem na tuhá paliva, umístěným v 1.PP

Výčet místností:

1.PP:

Schodiště, dvě větší části sklepa pod hlavní částí budovy (v jedné je kotel ÚT a uhelna, ve druhé byl sklad sudů), jedna menší část sklepa s bojlerem pod šikmo přistavěným křídlem budovy.

1.NP:

Provozní část - restaurace s výčepem, salonek, kuchyň, schodiště k pokojům v podkroví, chodba, část WC pro hosty v hlavní části budovy, část WC pro hosty a sklady v části šikmo přistavěného křídla.

Obytná část - byt 2+1 s koupelnou společnou s WC se samostatným vstupem ze dvora
v šikmo přistavěném křídle budovy, s výměrou podlahové plochy údajně cca 92 m2.

Podkroví:

Provozní část - chodba a celkem 5 pokojů, z toho jeden bez koupelny a WC, jeden
s vestavěnou koupelnou s WC s rohovou vanou, 3 s vestavěnou koupelnou s WC
se sprchovým koutem.

           

 

S předmětem dražby jsou spojena tato omezení vlastnického práva, která v souladu
s § 167 a § 285 insolvenčního zákona zpeněžením předmětu dražby zaniknou:

 

 • Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky s příslušenstvím ze Smlouvy reg.č. 5500/183061-03/08/01-001/00/R ve výši 5.850.000.- Kč. Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 15000 Praha 5, IČO: 13584324

Parcela: St. 39/1 V-2037/2008-212

Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. sml. č. 5500/183061-03/08/01002/00/R ze dne 26.05.2008.                                          V-2037/2008-212

 • Nařízení exekuce - pověřený soudní exekutor: JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. Evropská 663/132, Praha, 160 00 Praha 6
  Cíchová Zuzana, č.p. 11, 27002 Kolešovice, RČ/IČO: 775118/1207

Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Rakovník, 23 EXE 1020/2010-11 ze dne 29.01.2010.                                                                             Z-3541/2010-212

 • Nařízení exekuce - pověřený soudní exekutor: Mgr. Jozef Višvader, Nad Údolím 62/338, 147 00 Praha 4 Cíchová Zuzana, č.p. 11, 27002 Kolešovice, RČ/IČO: 775118/1207.
  Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce 25 EXE-1343/2010 -13 Okr. soud v Rakovníku ze dne 31.08.2010 Z-7313/2010-212
 • Nařízení exekuce pověřený soudní exekutor : Mgr. Richard Bednář , Hostivařská 22/597, 102 00 Praha 10

Cíchová Zuzana, č.p. 11, 27002 Kolešovice, RČ/IČO: 775118/1207        
Listina: Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 23 EXE-1009/2011 -10 Okr. soud v Rakovníku ze dne 06.01.2011                                                         Z-1577/2011-212

 • Nařízení exekuce - pověřený soudní exekutor : JUDr. Ing. Petr Kučera , nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno

Cíchová Zuzana, č.p. 11, 27002 Kolešovice, RČ/IČO: 775118/1207

Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 23 EXE-1672/2011 -15 (Okresní soud v Rakovníku) ze dne 10.08.2011                                                         Z-8469/2011-212

 • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona)

Cíchová Zuzana, č.p. 11, 27002 Kolešovice, RČ/IČO: 775118/1207

Listina Usnesení insolvenčního soudu o úpadku KSPH 36-INS 1059/2011 -A-19 KS v Praze ze dne 18.07.2011. Právní účinky zápisu ke dni 26.04.2014.   Z-2064/2014-212

Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona

 • Cíchová Zuzana, č.p. 11, 27002 Kolešovice, RČ/IČO: 775118/1207

Listina Usnesení insolvenčního soudu o prohlášení konkursu (§245, §405 odst. 2 z.č.182/2006 Sb.), o úpadku KSPH 36 INS1059/2011-A-19 ze dne 18.08.2011. Právní účinky zápisu ke dni 15.05.2014.                                                         Z-2288/2014-212

                                                              

 1. Odhadnutá cena předmětu dražby:

Obvyklá cena předmětu dražby v místě a čase byla zjištěna znalcem Ing. Zdeňkem Garlíkem, Srbice 48, 415 01 Teplice ve znaleckém posudku č. 9954-105/2015 ze dne 14.12.2015. Cena obvyklá byla stanovena na 2.000.000,-Kč.

 

 1. Nejnižší podání:
  950.000-Kč
  (devětset_padesát_tisíc_korun_českých)

 

 1. Minimální příhoz:
  30.000,- Kč

 

 1. Dražební jistota:
  200.000,- Kč

Dražební jistota ve výši 200.000,- Kč musí být složena nejpozději do zahájení dražby,
a to:
a) převodem na účet dražebníka č. 7076843081/0100 vedený u Komerční banky a.s.,
    variabilní symbol: 1416
b) v hotovosti na adrese dražebníka popřípadě v den dražby v místě konání dražby do
    jejího zahájení 
c) ve formě bankovní záruky     
d) poštovní poukázkou

       V případě úhrady dražební jistoty na bankovní účet dražebníka bankovním převodem, v hotovosti či složenkou je za den uhrazení dražební jistoty považován den připsání dražební jistoty na bankovní účet dražebníka, případně okamžik převzetí hotovosti. Dražební jistotu nelze uhradit platební kartou, šekem, ani směnkou. Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z jeho účtu, potvrzení vystavené dražebníkem, záruční listiny osvědčující bankovní záruku, poštovní poukázka). Složená dražební jistota bude účastníkům, kteří předmět dražby nevydraží, vrácena bez zbytečného odkladu po skončení dražby a to stejným způsobem, jakým byla složena, pokud nebude dohodnuto jinak.

 1. Způsob úhrady ceny:   
  Cena dosažená vydražením musí být zaplacena na bankovní účet č. 7076843081/0100,  
  variabilní symbol: 1416, vedený u Komerční banky a.s., případně v hotovosti k rukám dražebníka.
 2. Lhůta pro uhrazení ceny dosažené vydražením:
  Do 60 dní od skončení dražby. Neuhrazením této ceny ve stanovené lhůtě se dražba stává zmařenou.
 3. Dan z nabytí nemovitých věcí:
  V souladu se Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí je poplatníkem daně z nabytí nemovitostí vydražitel, který vypracuje daňové přiznání a uhradí tuto daň.             
 4. Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby:   
  a) první prohlídka se uskuteční dne 28.7.2016 v 10:00 hod.   
  b) druhá prohlídka se uskuteční dne 11.8.2016 v 16:00 hod.  
  Sraz zájemců o prohlídku je v uvedených termínech před předmětem dražby.
 5. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:
  Předmět dražby bude vydražiteli předán po úplném zaplacení ceny dosažené vydražením a po podpisu předávacího protokolu.
 6. Dražební vyhláška byla sepsána ve 3 originálech, jejichž kopie zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedených v § 20 odst. 5 zákona o veřejných dražbách.

V Praze dne 29.6.2016

 

 

……………………………                                                  ........……………….....………..

Ing. Petr Lonk                                                                                  JUDr. Hana Záveská

jednatel společnosti VABERG s.r.o.                                   insolvenční správce
dražebník                                                                              navrhovatel

Zobrazit více