• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
 • Datová schránka: gmq9jtm
 • Telefon: 602360442, 602360447

Hledat

1-20161217_143724.jpg

Družstevní podíl v BD Lehovec 902 - byt č. 56

Předmětem dražby je přechod užívacích práv k družstevnímu podílu, který je v majetku navrhovatele, a to včetně přechodu všech dalších práv a povinností z tohoto přechodu družstevního podílu vyplývajících. Členský podíl představuje právo užívání bytu č. 56, právo užívání společných prostor domu č. p. 902/11, ulice Slévačská 11, Praha 9
a parcely p.č. 2563, na které je dům umístěn, v části obce a katastrálním území Hloubětín.

Popis předmětu dražby:

Byt č. 56 o velikosti 2+1, první kategorie, v současné době upravený na 3+kk, je umístěný v 8. podlaží budovy a se sestává
z kuchyně o podlahové ploše 22 m2, pokojů o podlahové ploše 15,55 m2 a 11,15 m2, předsíně o podlahové ploše 8,20 m2, prostoru o podlahové ploše 3,98 m2 pro koupelnu
a WC, zasklené lodžie o podlahové ploše 6,60 m2, s výhledem na Prahu. Příslušenství bytu tvoří sklep o podlahové ploše 2 m2, který se nachází ve společných prostorách domu. Celková plocha bytu s příslušenstvím činí 69,48 m2.  

Uveřejněno od: 16.1.2020
Více informací
20170815_135159.jpg

Opakovaná dražba RD v obci Hořátev u Nymburka

Předmětem dražby je soubor nemovitostí zapsaných na LV č. 480, obec Hořátev, kat. území Hořátev, na adrese Hořátev č.p.252, a to:

Pozemky
parc. č.            Výměra m2          Druh pozemku              Způsob využití      Způsob ochrany     
st.  335                 146           zast. plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Hořátev, č.p. 252, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č. St. 335
     170/178               629                   zahrada                                           zemědělský půdní fond
Nemovité věci jsou situované v zastavěném území k.ú. Hořátev, v jeho západní části, v lokalitě, kde probíhala v minulém období nová výstavba rodinných domů. Jsou přístupné z místní zpevněné komunikace, připojené na elektrorozvodnou síť, veřejný vodovod a kanalizaci. Zásobování vodou může být zajišťováno i z vlastní domovní studny. Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící, přízemní, bez podsklepení, s podkrovím nad 2/3 zastavěné plochy I.NP. Svislé nosné konstrukce zděné o tl. zdiva 40cm, střecha sklonitá sedlová, krytina tašková.

Ke dni ocenění rodinný dům obsahuje:
v I.NP: zádveří, WC, koupelnu, technickou místnost (domácí práce), obývací pokoj, kuchyň, chodbu + schodiště, spíž, garáž, terasu
v podkroví: schodiště + schodišťová hala, soc. zařízení, 3 pokoje, půdní prostor.

Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu z roku 2002, je v dobrém stavebně technickém stavu. Ke dni ocenění však stavba není užívána. Funkčnost vybavení zařizovacích předmětů zdravotechniky, vytápění a zařizovacích předmětů kuchyně nebyla ověřována, ale je uvažováno, že jsou funkční. Další příslušenství tvoří venkovní bazén a zahradní altán. Na pozemku zahrady parc. č. 170/178 se nachází trvalé porosty, živý plot podél zadní severozápadní strany. V obci je železniční zastávka a autobusová zastávka, obchod, ambulantní zdravotní zařízení a základní škola.            

Uveřejněno od: 4.4.2019
Více informací
a20190206_155109.jpg

Dražba družstevního podílu - bytu v Praze 9 - Lehovci

Předmětem dražby je přechod užívacích práv k družstevnímu podílu, který je v majetku navrhovatele, a to včetně přechodu všech dalších práv a povinností z tohoto přechodu družstevního podílu vyplývajících. Členský podíl představuje právo užívání bytu č. 168, právo užívání společných prostor domu č. p. 902/11, ulice Slévačská 11, Praha 9 a parcely p.č. 2563, na které je dům umístěn, v části obce a katastrálním území Hloubětín.

Popis předmětu dražby:
Byt č. 168 o velikosti 1+KK, s možností úpravy na 2+KK, první kategorie, v přízemí budovy se sestává z kuchyně o podlahové ploše 7 m2, pokoje o podlahové ploše
28,42 m2, předsíně o podlahové ploše 5,44 m2, prostoru o podlahové ploše 6,1 m2 pro koupelnu a WC, lodžie o podlahové ploše 6,27 m2, přičemž příslušenství bytu tvoří sklep o podlahové ploše 3,50 m2, který se nachází ve společných prostorách domu. Celková plocha bytu s příslušenstvím činí 56,73 m2.  

Uveřejněno od: 4.3.2019
Více informací
2-20161217_143807a.jpg

Dražba družstevního podílu - bytu na Lehovci

Předmětem dražby je přechod užívacích práv k družstevnímu podílu, který je v majetku navrhovatele, a to včetně přechodu všech dalších práv a povinností z tohoto přechodu družstevního podílu vyplývajících. Členský podíl představuje právo užívání bytu č. 79, právo užívání společných prostor domu č. p. 902/11, ulice Slévačská 11, Praha 9
a parcely p.č. 2563, na které je dům umístěn, v části obce a katastrálním území Hloubětín.

Popis předmětu dražby:

Byt č. 79 o velikosti 1+1, upravený na 2+KK, první kategorie, v 10. patře budovy se sestává z kuchyně o podlahové ploše 24,32 m2, pokoje o podlahové ploše 12,45 m2, předsíně o podlahové ploše 4,13 m2, prostoru o podlahové ploše 3,28 m2 pro koupelnu a WC (v bytě není osazeno jádro), lodžie o podlahové ploše 6,60 m2, přičemž příslušenství bytu tvoří sklep o podlahové ploše 1,80 m2, který se nachází ve společných prostorách domu. Celková plocha bytu s příslušenstvím činí 52.58 m2.

Bytový dům se nachází v klidné zóně Hloubětína, poblíž stanic metra Hloubětín a Rajská zahrada, zastávky tramvají i autobusů MHD jsou rovněž v dosahu pěší chůze. Dům je po rekonstrukci, je zateplený, je osazen plastovými okny, všechny byty mají prostornou, zasklenou lodžii. V místě je základní škola i školka, zdravotnické zařízení, kompletní síť obchodů a služeb

Uveřejněno od: 27.12.2016
Více informací
scan0024.jpg

Dražba nemovitosti v obci Hořesedly

Jedná se o nemovitost, kterou tvoří dům Hořesedly č.p. 146 - samostatně stojící, s 1 PP, 1 NP a podkrovím a pozemek zastavěný tímto domem a přilehlým dvorem. Dům je připojen na vodovod a rozvod el. energie, kanalizace je svedena do žumpy, v místě je dále možnost napojení na plynovod, na pozemku je dále studna. Další příslušenství tvoří částečné oplocení zděným plotem, plotová vrata a částečné zpevnění dvora z cihelné dlažby.

Pozemek je rovinný s výše uvedenými možnostmi napojení na inženýrské sítě, přístup je ze zpevněné komunikace.

Dům je zděný, založení na základových pasech bez izolace proti zemní vlhkosti, s převážně sedlovou střechou, opatřenou krytinou z betonových tašek, s klemp. konstrukcemi z pozink. plechu, s fasádou částečně štukovou složitou, částečně hladkou a částečně bez úpravy. Obvodové stěny jsou zděné v tl. 45 aţ 60 cm, stropy v 1.PP klenuté do ocelových nosníků, ostatní polospalné s rovným podhledem, převážně snížené sádrokartonem a zešikmenév podkroví, vnitřní úpravy povrchů štukovou omítkou hladkou, obklad sádrokartonem a částečný keramický obklad, podlahy převážně laminátové plovoucí a z keramické dlažby, schody s keramickým obkladem. Jsou osazena plastová okna a dveře dýhované nebo z masivu do kovových zárubní. Je proveden rozvod světelné a motorové elektroinstalace, teplé a studené vody a kanalizace. Vytápění je ústřední s kotlem na tuhá paliva umístěným v 1.PP

Výčet místností:

1.PP:

Schodiště, dvě větší části sklepa pod hlavní částí budovy (v jedné je kotel ÚT a uhelna, ve druhé byl sklad sudů), jedna menší část sklepa s bojlerem pod šikmo přistavěným křídlem budovy.

1.NP:

Provozní část - restaurace s výčepem, salonek, kuchyň, schodiště k pokojům v podkroví, chodba, část WC pro hosty v hlavní části budovy, část WC pro hosty a sklady v části šikmo přistavěného křídla.

Obytná část - byt 2+1 s koupelnou společnou s WC se samostatným vstupem ze dvora
v šikmo přistavěném křídle budovy, s výměrou podlahové plochy údajně cca 92 m2.

Podkroví:

Provozní část - chodba a celkem 5 pokojů, z toho jeden bez koupelny a WC, jeden
s vestavěnou koupelnou s WC s rohovou vanou, 3 s vestavěnou koupelnou s WC
se sprchovým koutem.

Uveřejněno od: 5.5.2016
Více informací
scan1363_5.jpg

Dražba RD v Českém Těšíně

Předmětem dražby je soubor nemovitostí zapsaný do majetkové podstaty výše uvedeného dlužníka, se kterým je insolvenční správce oprávněn, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, nakládat. Nemovitosti, které jsou předmětem dražby, jsou zapsány na LV 1213 obec a kat. území: Český Těšín. Jedná se o následující nemovitosti:

Parcela                Výměra[m2]     Druh pozemku                       Způsob využití           Způsob ochrany

2120/1                       650            ostatní plocha                jiná plocha

2120/3                       116                       zast. plocha a nádv.   

součástí je stavba: č.p. 454, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č. 2120/3

Jedná se o typový rodinný dům typu OKAL – stavěných na klíč v 70-tých letech firmou n.p. Jeseník. Jedná se o montovanou stavbu na bázi dřevní hmoty. Jedná se o jednopodlažní, podsklepený rodinný dům se sedlovou střechou a vybaveným podkrovím. Základy objektu jsou betonové s provedenou izolací proti zemní vlhkosti. Obvodové zdi nadzemních podlaží jsou sendvičové panely na bázi dřevní hmoty (OKAL), zateplené kontaktním zateplovacím systémem. Krytina na střeše je tašková. Odvodnění střechy je provedeno vodorovnými a svislými svody. Venkovní obvodové stěny jsou opatřeny šlechtěnou omítkou. Okna v objektu jsou plastová a střešní okno. Podlahy v sociálním zařízení jsou v provedení dlažbou, ostatní podlahy jsou převážně opatřeny koberci na dřevotřískovém podkladu. Vytápění je ústřední  napojené na plynový kotel, vytápění je teplovodní, standardní otopná tělesa. Rozvod elektroinstalace je proveden pro napětí 380 V, jištění je provedeno jističi. V objektu je proveden standardní rozvod vody a kanalizace s napojením do jímky. Venkovní úpravy, vedlejší stavby: U objektu RD se nachází standardní venkovní úpravy oplocení, včetně brány a branky (bylo dokončeno až v roce 2012), přístupové zpevněné plochy a okapové chodníky, přípojky inženýrských sítí.

Uveřejněno od: 17.2.2016
Více informací
2013-08-07-820a.jpg

Dražba RD v Kolešovicích

 1. Popis předmětu dražby:

  Jedná se o nemovitost, kterou tvoří dům Kolešovice č.p. 252 - samostatně stojící, s 1 PP, 1    NP a podkrovím, pozemek zastavěný tímto domem a přilehlý pozemek zahrady. Dům je napojen podle na rozvod el. energie.

  Dům je zděný, založení na základových pasech ze izolace proti zemní vlhkosti, s převážně sedlovou střechou, opatřenou krytinou z betonových tašek, s klemp. konstrukcemi z pozink. plechu, s fasádou zateplenou, s kamennou podezdívkou.

  Provedení jednotlivých podlaží:

  Obvodové stěny jsou zděné v tl. 45 cm, stropy v 1.PP klenbové do ocelových nosníků, ostatní polospalné s rovným podhledem sníženým sádrokartonem nebo částečně zateplený podhled krovu, vnitřní úpravy povrchů štukovou omítkou hladkou nebo obkladem sádrokartonem, částečný keramický obklad, podlahy převážně betonové a z keramické dlažby, v podkroví částečně desky OSB, schody betonové s potěrem. Jsou osazena plastová okna a vstupní dveře plastové, vnitřní chybějí, jsou pouze kovové zárubně. Je proveden rozvod světelné a motorové elektroinstalace, teplé a studené vody a kanalizace. Vytápění je demontováno (pouze konzole pro radiátory pod okny v 1.NP), ohřev teplé vody byl bojlery, které jsou rovněž demontovány. Osazeny vany, umyvadla a kombi WC v 1.NP, vybavení kuchyní není.

  Výčet místností:

  1.PP: 2 sklepní místnosti (v jedné nefunkční původní kotel na tuhá paliva), předsíň a schodiště.

  1.NP: Byt 1+1 se samostatným vstupem - zádveří, koupelna s WC, kuchyň, pokoj. Další vstup - chodba a schodiště, byt 3+1 - předsíň, technická místnost, koupelna, WC, kuchyň, 3 pokoje.

  Podkroví: Předsíň, 3 místnosti s úpravou stěn zatmeleným sádrokartonem a hrubé podlahy z desek OSB, 2 místnosti upravené sádrokartonem bez zatmelení, částečně strhaným a hrubé podlahy z desek OSB, 2 místnosti neupravené (částečně rošty pod sádrokarton, vypadaná tepelná izolace, neupravené podlahy). Zde měl být byt, který nebyl dokončen, nejsou zde žádné instalace ani další vybavení. Dům má jedno nadzemní podlaží a podkroví a jsou resp. měly v něm být 3 byty.

     
   

Uveřejněno od: 8.2.2016
Více informací
scan1363_5.jpg

Dražba RD v Českém Tešíně

Jedná se o typový rodinný dům typu OKAL – stavěných na klíč v 70-tých letech firmou n.p. Jeseník na bázi dřevní hmoty. Je to jednopodlažní, podsklepený rodinný dům se sedlovou střechou a vybaveným podkrovím. Základy objektu jsou pravděpodobně betonové s provedenou izolací proti zemní vlhkosti. Obvodové zdi nadzemních podlaží jsou sendvičové panely na bázi dřevní hmoty (OKAL), zateplené kontaktním zateplovacím systémem neznámé tloušťky. Krytina na střeše je tašková. Odvodnění střechy je provedeno vodorovnými a svislými svody. Vnitřní omítky, včetně podhledů jsou pravděpodobně vápenné. Venkovní obvodové stěny jsou opatřeny šlechtěnou omítkou. Okna v objektu jsou plastová. Přesné provedení podlah není známo, předpokládají se standardní povrchy. Vytápění je ústřední by mělo být napojeno na plynový kotel, vytápění je teplovodní, standardní otopná tělesa. Rozvod elektroinstalace je pravděpodobně proveden pro napětí
380 V, jištění je provedeno jističi. V objektu je pravděpodobně proveden standardní rozvod vody a kanalizace s napojením na veřejné řády nebo do žumpy. Rozvod zemního plynu je do objektu přiveden. U objektu RD se nachází standardní venkovní úpravy: Oplocení, včetně brány a branky (bylo dokončeno až v roce 2012), přístupové zpevněné plochy a okapové chodníky, přípojky inženýrských sítí.

 

Výměry – podlahové plochy
Podlahové plochy jsou redukovány koeficientem započitatelnosti, který zohledňuje náročnost dané místnosti na vybavení místnosti, rozvody a stavební konstrukce a případnou plnou plošnou využitelnost místnosti.

                                                      Plocha m2,       Koef. započ.      Započitatelná plocha (m2)

1.PP

zádveří                                                4,40                      0,70                               3,08

chodba                                             11,00                      0,70                               7,70

dílna I                                                15,80                      0,70                            11,06

dílna II                                               15,80                      0,70                             11,06

kotelna                                                7,90                      0,70                               5,53

prádelna                                             9,60                      0,70                               6,72

garáž I.                                              12,70                      0,70                               8,89

Garáž II.                                             12,50                     0,70                                8,75

Sklad                                                    3,10                     0,70                               2,17

I.NP

pokoj                                                  24,64                    1,00                               24,64

jídelní kout                                           4,31                    1,00                                 4,31

Pokoj                                                  17,38                    1,00                               17,38

Pokoj                                                    9,70                    1,00                                  9,70

Pokoj                                                  14,60                    1,00                               14,60

Kuchyň                                                 8,79                    1,00                                  8,79

WC                                                        1,91                    1,00                                  1,91

koupelna                                              6,07                    1,00                                  6,07

chodba                                                 9,11                     1,00                                  9,11

zádveří                                                  2,10                     1,00                                 2,10

schodiště                                             5,42                     1,00                                 5,42

Podkroví           
Podesta                                               1,83                      1,00                                1,83

Pokoj                                                  27,60                      0,70                              19,32

Pokoj                                                   20,03                     0,70                               14,02

Předsíň                                               10,38                     0,70                                 7,27

Koupelna                                             4,37                      0,70                                 3,06

Půda                                                     0,00                      0,00

Celkem                                             261,04                                                            214,49 

 

Uveřejněno od: 31.7.2015
Více informací