• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Prodej pozemků v obci Větrušice

Pořadové číslo
44
Konec aukce
Ano
Název společnosti nebo jméno prodávajícího
Prodej pozemků v obci Větrušice
Zveřejněno
3. 3. 2015 000 13:18
Osoba pověřená prodejem, včetně kontaktu
Ing. Petr Lonk
Popis
soubor nemovitostí zapsaných na:
LV č. 195, okres CZ0209 Praha-Východ, obec 538990 Větrušice, kat. území 781126 Větrušice u Klecan a to:
Pozemky:
parcela výměra m2 druh pozemku způsob využití způsob ochrany
194 714 vodní plocha umělá vodní nádrž
195/7 2211 ostatní plocha neplodná půda
199/1 451 ostatní plocha silnice
203 3224 ostatní plocha ostatní komunikace
Způsob zpeněžení
Přímý prodej nejvyšší nabídce.
Bližší informace při zpeněžení přímým prodejem nebo výběrovým řízením
Zpeněžení v rámci konkurzního řízení.
Zobrazit více