• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

RD v Radimi

Pořadové číslo
19
Konec aukce
Ano
Název společnosti nebo jméno prodávajícího
RD v Radimi
Zveřejněno
3. 3. 2015 000 11:29
Popis
Nemovitosti zapsané na LV č. 610 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, okres: Kolín, obec: Radim, kat. území: Radim u Kolína:

Pozemky
parc. č. Výměra m2 Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
St. 33/2 204 zast. plocha a nádv.
98/30 625 zahrada zem. půd. fond
Stavby
Část obce Č. budovy Zp. využití Zp. ochrany Na parcele Radim č.p. 109 bydlení St.33/2


Jedná se o rodinný dům samostatně stojící, zděný, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a stavebně upraveným podkrovím, se sedlovou střechou, postavený na jednoduchém půdorysu ve tvaru obdélníka, s představěnou vstupní verandou, ve které je také schodiště do podkroví.
Rodinný dům je ve stavu před dokončením rekonstrukce - 1. nadzemní podlaží je dokončené, v podkroví chybí zejména povrchy podlah a malby, nedokončená je také nově postavená vstupní veranda se schodištěm, fasáda a pod.
Způsob zpeněžení
Zpeněžení v rámci insolvenčního řízení.