• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Hledat

Prodej pozemku v obci Rožďalovice

Pozemek, zapsaný na LV č. 85, okres Nymburk, obec a kat. území Rožďalovice, a to:
Pozemek:
parcela výměra m2 druh pozemku způsob využití způsob ochrany
St. 11/2 392 zast. plocha a nádv. zbořeniště

Uveřejněno od: 3.3.2015
Více informací

Prodej pozemků v obci Rataje nad Sázavou

Pozemky zapsané na: LV č. 26, obec a kat. území Rataje nad Sázavou, a to:
Pozemek:
parcela výměra m2 druh pozemku způsob využití způsob ochrany
212/4 116 ostatní plocha jiná plocha
212/5 1613 ostatní plocha jiná plocha
212/6 131 ostatní plocha jiná plocha
212/7 151 ostatní plocha jiná plocha
Pozemky ve zjednodušené evidenci
parcela díl typ výměra m2 původní kat. území
212 4512
213/1 2971
213/2 4068
536/3 2445

Uveřejněno od: 3.3.2015
Více informací

Prodej pozemku v obci Hraběšín

Pozemek zapsaný na LV č. 843, okres Kutná Hora, obec a kat. území Hraběšín, a to:
Pozemky:
parcela výměra m2 druh pozemku způsob využití způsob ochrany
372 716 ostatní plocha dobývací prostor

Uveřejněno od: 3.3.2015
Více informací

Prodej pozemků v obci Radovesnice

Pozemky, zapsané na LV č. 641, obec a k.ú. Radovesnice I, a to:
Pozemky:
parcela výměra m2 druh pozemku způsob využití způsob ochrany
234/4 42 ostatní plocha ostatní komunikace
234/5 148 ostatní plocha ostatní komunikace

Uveřejněno od: 3.3.2015
Více informací

Přímý prodej pozemků v obci Přišimasy

Pozemek, zapsaný na: LV č. 5, obec 533611 Přišimasy, kat. území 736295 Přišimasy, a to:
Pozemky:
parcela výměra m2 druh pozemku způsob využití způsob ochrany
702/2 384 vodní plocha zamokřená plocha
Dále pozemky, respektive spoluvlastnické podíly ve výši 1/2, zapsané na: LV č. 827, obec 533611 Přišimasy, kat. území 736295 Přišimasy, a to:
parcela výměra m2 druh pozemku způsob využití způsob ochrany podíl
10/1 261 ostatní plocha manipulační plocha 1/2
1193/1 212 ostatní plocha manipulační plocha 1/2

Uveřejněno od: 3.3.2015
Více informací

Prodej pozemku v obci Předboj

zapsanou na LV č. 389, okres CZ0209 Praha-Východ, obec 538655 Předboj, kat. území 734209 Předboj a to:
Pozemky:
parcela výměra m2 druh pozemku způsob využití způsob ochrany
397/4 939 ostatní plocha manipulační plocha

Uveřejněno od: 3.3.2015
Více informací

Prodej pozemku v obci Odolena Voda

pozemek,
zapsaný na LV č. 19, okres Praha – východ, obec Odolena Voda, kat. území Dolínek, a to:
Pozemky:
parcela výměra m2 druh pozemku způsob využití způsob ochrany
St 240/1 194 zast. plocha a nádv. stavba LV 10001

Uveřejněno od: 3.3.2015
Více informací

Prodej 1/2 budovy v Milčicích

1/2 nemovitosti zapsané na: LV č. 320, okres Nymburk, obec Milčice, kat. území Milčice u Peček, a to:
Stavby:
část obce, č. budovy způsob využití na parcele podíl
Milčice č.p. 4 zem. usedlost 12 1/2

Uveřejněno od: 3.3.2015
Více informací

Prodej budovy v Libici nad Cidlinou

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního zapsanou na: LV č. 7, obec a kat. území Libice nad Cidlinou,
a to:
Budova, stavba:
č. budovy způsob využití způsob ochrany na parcele
bez č.p./č.e. zemědělská stavba st. 48/1, LV: 912

Uveřejněno od: 3.3.2015
Více informací

Prodej pozemků v Kosmonosech

Pozemky zapsané na LV č. 35 Okres: Mladá Boleslav, Obec a katastrální území Kosmonosy, a to:
Pozemky:
Parcela Výměra m2 Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
1775/125 222 ostatní plocha jiná plocha
1775/150 300 zast. plocha a nádv. stavba LV 1727
1775/151 131 ostatní plocha ostatní komunikace
1775/152 171 statní plocha jiná plocha

Uveřejněno od: 3.3.2015
Více informací