• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Prodej pozemků v k.ú. Třebovle

Pořadové číslo
74
Název společnosti nebo jméno prodávajícího
Prodej pozemků v k.ú. Třebovle
Zveřejněno
28. 1. 2021 000 14:06
Popis
K prodeji ze soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, a to:
p.č. 643 o výměře 515 m2, trvalý travní porost
p.č. 645 o výměře 172 m2, trvalý travní porost
p.č. 647 o výměře 519 m2, orná půda
Způsob zpeněžení
Přímý prodej nejvyšší nabídce.