• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Pozemek ve Zruči nad Sázavou

Pořadové číslo
73
Název společnosti nebo jméno prodávajícího
Pozemek ve Zruči nad Sázavou
Zveřejněno
8. 1. 2021 000 13:50
Osoba pověřená prodejem, včetně kontaktu
Ing. Petr Lonk
Popis

V soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav je zapsán i pozemek p.č. 2394/1, trvalý travní porost
o výměře 14304 m2, vedený na LV č. 11597, obec i kat. území Zruč nad Sázavou. Správce konkurzní podstaty disponuje souhlasem Městského soudu v Praze se zpeněžením uvedeného pozemku. Státní statek Čáslav je nástupnickou organizací Státního statku Uhlířské Janovice, který je v KN vedený jako oprávněný k hospodaření s majetkem státu.
Pravděpodobně bude vyhlášeno výběrové řízení na prodej uvedeného pozemku, předpokládaná nabídková cena je kolem 200.000,-Kč.

Cena
200 000 Kč
Způsob zpeněžení
Nejvyšší nabídce.