• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Prodej pozemků v Kutné Hoře.

Pořadové číslo
72
Název společnosti nebo jméno prodávajícího
Prodej pozemků v Kutné Hoře.
Zveřejněno
14. 11. 2019 000 13:32
Osoba pověřená prodejem, včetně kontaktu
Ing. Petr Lonk
Popis
Zpeněžení pozemků z konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, k.ú. Sedlec u Kutné Hory p.č. 774/7 a 774/20 o celkové výměře
102 m2.
Cena
350 Kč
Způsob zpeněžení
Přímý prodej nejvyšší nabídce.