• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Prodej pozemků v k.ú. Dobřenice

Pořadové číslo
66
Název společnosti nebo jméno prodávajícího
Prodej pozemků v k.ú. Dobřenice
Zveřejněno
17. 12. 2018 000 15:22
Osoba pověřená prodejem, včetně kontaktu
Ing. Petr Lonk
Popis
Prodej pozemků z konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, p.č. 702/1 a 392/2 o výměře 1659 m2.
Způsob zpeněžení
Přímý prodej nejvyšší nabídce.