• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Prodej pozemků v k.ú. Debř

Pořadové číslo
63
Název společnosti nebo jméno prodávajícího
Prodej pozemků v k.ú. Debř
Zveřejněno
12. 6. 2018 000 12:43
Osoba pověřená prodejem, včetně kontaktu
Ing. Petr Lonk
Popis
1/3 pozemků p.č. 997/9, 997/11, 997/12, 1024/4, 1024/5, 1024/33, 1024/49 a 1024/50 o celkové výměře 2821 m2
Jedná se o prodej pozemků z konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.
Prodej nejvyšší nabídce.