• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Prodej pozemků v k.ú. Dolínek

Pořadové číslo
62
Název společnosti nebo jméno prodávajícího
Prodej pozemků v k.ú. Dolínek
Zveřejněno
12. 6. 2018 000 11:20
Osoba pověřená prodejem, včetně kontaktu
Ing. Petr Lonk
Popis
Pozemky p.č. 63, 127/5, 312/8, 313, 327/4.
Jedná se o prodej pozemků z konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.
Prodej nejvyšší nabídce.
Způsob zpeněžení
Přímý prodej nejvyšší nabídce.