• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Prodej pozemku v k.ú. Třebovle

Pořadové číslo
58
Název společnosti nebo jméno prodávajícího
Prodej pozemku v k.ú. Třebovle
Zveřejněno
4. 12. 2017 000 15:14
Osoba pověřená prodejem, včetně kontaktu
Ing. Petr Lonk
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 310/1 v k.ú. Třebovle o výměře 537 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace. Pozemek je zapsán do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.
Způsob zpeněžení
Přímý peodej nejvyšší nabídce.