• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Prodej pozemků v obci Vrdy

Pořadové číslo
55
Název společnosti nebo jméno prodávajícího
Prodej pozemků v obci Vrdy
Zveřejněno
21. 6. 2017 000 14:55
Osoba pověřená prodejem, včetně kontaktu
Ing. Petr Lonk
Popis

Jedná se o prodej pozemků p.č. 370/3, 374/6, 374/8, 374/9, 378/9 vedených na LV č. 10404, obec i kat. území Vrdy. Správce konkurzní podstaty disponuje souhlasem Městského soudu v Praze se zpeněžením uvedených pozemků.

Způsob zpeněžení
Přímý prodej nejvyšší nabídce.