• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Prodej pozemků v obci Odolena Voda

Pořadové číslo
54
Název společnosti nebo jméno prodávajícího
Prodej pozemků v obci Odolena Voda
Zveřejněno
21. 6. 2017 000 14:41
Osoba pověřená prodejem, včetně kontaktu
Ing. Petr Lonk
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 653, 656/3, 785/2, 840/2 a 898/5 o celkové výměře 1895 m2, vedené na LV č. 1623, obec i kat. území Odolena Voda. Správce konkurzní podstaty Státního statku Čáslav disponuje souhlasem Městského soudu v Praze se zpeněžením uvedeného pozemku.
Způsob zpeněžení
Přímý prodej nejvyšší nabídce.