• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Pozemky v obci Vrdy

Pořadové číslo
53
Název společnosti nebo jméno prodávajícího
Pozemky v obci Vrdy
Zveřejněno
14. 11. 2016 v 14:53
Popis
Jedná se o pozemky zapsané do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, p.č. 370/3, 374/6, 374/8, 374/9, 378/9, 1108/2, 1108/11, 1224/3 1224/4 o celkové výměře 5834 m2, vedené na LV č. 10404, obec a k.ú. Vrdy. Správce konkurzní podstaty disponuje souhlasem Městského soudu v Praze se zpeněžením uvedených pozemků.
Způsob zpeněžení
Přímý prodej nejvyšší nabídce.
Soubory