• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Pozemky v Praze - Ďáblicích

Pořadové číslo
52
Název společnosti nebo jméno prodávajícího
Pozemky v Praze - Ďáblicích
Zveřejněno
14. 11. 2016 v 14:39
Osoba pověřená prodejem, včetně kontaktu
Ing. Petr Lonk, 602 360 442
Popis
Jedná se o pozemky zapsané do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, p.č. 1620/4 až 1620/9 o celkové výměře 4081 m2, vedené na LV č. 1484, obec Praha a k.ú. Ďáblice. Správce konkurzní podstaty disponuje souhlasem Městského soudu v Praze se zpeněžením uvedených pozemků.
Způsob zpeněžení
Přímý prodej nejvyšší nabídce.
Soubory