• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Hledat

9a7ebc20-6e7f-4f20-af14-630f7b6aefc5.jpg

Prodej pozemků v k.ú. Třebovle

K prodeji ze soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, a to:
p.č. 643 o výměře 515 m2, trvalý travní porost
p.č. 645 o výměře 172 m2, trvalý travní porost
p.č. 647 o výměře 519 m2, orná půda

Uveřejněno od: 28.1.2021
Více informací
20210103_114450.jpg

Pozemek ve Zruči nad Sázavou

V soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav je zapsán i pozemek p.č. 2394/1, trvalý travní porost
o výměře 14304 m2, vedený na LV č. 11597, obec i kat. území Zruč nad Sázavou. Správce konkurzní podstaty disponuje souhlasem Městského soudu v Praze se zpeněžením uvedeného pozemku. Státní statek Čáslav je nástupnickou organizací Státního statku Uhlířské Janovice, který je v KN vedený jako oprávněný k hospodaření s majetkem státu.
Pravděpodobně bude vyhlášeno výběrové řízení na prodej uvedeného pozemku, předpokládaná nabídková cena je kolem 200.000,-Kč.

Uveřejněno od: 8.1.2021
Více informací

Prodej pozemků v Kutné Hoře.

Zpeněžení pozemků z konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, k.ú. Sedlec u Kutné Hory p.č. 774/7 a 774/20 o celkové výměře
102 m2.

Uveřejněno od: 14.11.2019
Více informací

Prodej pozemků v Kutné Hoře.

Zpeněžení pozemků z konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, k.ú. Sedlec u Kutné Hory, p.č. 774/13, 774/24 o celkové výměře
134 m2.

Uveřejněno od: 14.11.2019
Více informací
20190925_095833.jpg

Prodej pozemků v k.ú. Kosmonosy.

Zpeněžení pozemků z konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.

Uveřejněno od: 14.11.2019
Více informací
559-4.png

Prodej pozemku v k.ú. Horoušany

Zpeněžení z konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.

Uveřejněno od: 14.11.2019
Více informací
794-60.jpg

Prodej pozemků v k.ú. Vinaře.

Prodej pozemků z konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.

Uveřejněno od: 14.11.2019
Více informací

Prodej pozemků v k.ú. Kosmonosy

Prodej pozemků v k.ú. Kosmonosy p.č. 1833/88 a 1833/114 o celkové výměře 181 m2.

Uveřejněno od: 14.11.2019
Více informací
392-2.jpg

Prodej pozemků v k.ú. Dobřenice

Prodej pozemků z konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, p.č. 702/1 a 392/2 o výměře 1659 m2.

Uveřejněno od: 17.12.2018
Více informací
774-8_774-14.jpg

Prodej pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory

Pozemky p.č. 774/8 a 774/14 o celkové výměře 390 m2. v Kutné Hoře, k.ú. Sedlec u Kutné Hory.

Uveřejněno od: 17.12.2018
Více informací