• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

Hledat

p.c._310-1.jpg

Prodej pozemku v k.ú. Třebovle

Jedná se o pozemek p.č. 310/1 v k.ú. Třebovle o výměře 537 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace. Pozemek je zapsán do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.

Uveřejněno od: 4.12.2017
Více informací
130.jpg

Prodej poemků v k.ú. Postřižín

K prodeji je určeno všech 10 pozemků, zapsaných na LV č. 280, obec i k.ú. Postřižín. Zájemce o pozemky může odkoupit jednotlivé pozemky nebo všechny pozemky na LV č. 280 najednou.

Uveřejněno od: 2.8.2017
Více informací
557-3..jpg

Prodej pozemku v obci Žerčice.

Pozemek v obci Žerčice p.č. 557/3 o váměřě 608 m2.

Uveřejněno od: 2.8.2017
Více informací
getfilefromtemp_8.jpg

Prodej pozemků v obci Vrdy

Jedná se o prodej pozemků p.č. 370/3, 374/6, 374/8, 374/9, 378/9 vedených na LV č. 10404, obec i kat. území Vrdy. Správce konkurzní podstaty disponuje souhlasem Městského soudu v Praze se zpeněžením uvedených pozemků.

Uveřejněno od: 21.6.2017
Více informací
getfilefromtemp_4.jpg

Prodej pozemků v obci Odolena Voda

Jedná se o pozemky p.č. 653, 656/3, 785/2, 840/2 a 898/5 o celkové výměře 1895 m2, vedené na LV č. 1623, obec i kat. území Odolena Voda. Správce konkurzní podstaty Státního statku Čáslav disponuje souhlasem Městského soudu v Praze se zpeněžením uvedeného pozemku.

Uveřejněno od: 21.6.2017
Více informací
getfilefromtemp_1.jpg

Pozemky v obci Vrdy

Jedná se o pozemky zapsané do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, p.č. 370/3, 374/6, 374/8, 374/9, 378/9, 1108/2, 1108/11, 1224/3 1224/4 o celkové výměře 5834 m2, vedené na LV č. 10404, obec a k.ú. Vrdy. Správce konkurzní podstaty disponuje souhlasem Městského soudu v Praze se zpeněžením uvedených pozemků.

Uveřejněno od: 14.11.2016
Více informací
getfilefromtemp.jpg

Pozemky v Praze - Ďáblicích

Jedná se o pozemky zapsané do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, p.č. 1620/4 až 1620/9 o celkové výměře 4081 m2, vedené na LV č. 1484, obec Praha a k.ú. Ďáblice. Správce konkurzní podstaty disponuje souhlasem Městského soudu v Praze se zpeněžením uvedených pozemků.

Uveřejněno od: 14.11.2016
Více informací
getfilefromtemp.jpg

Pozemky v obci Vlačice

Pozemky p.č. 198/38, 198/40, 198/42, 198/45, st. 91.

Uveřejněno od: 8.10.2015
Více informací
pa150074a.jpg

Připravujeme prodej palných zbraní

Uveřejněno od: 18.6.2015
Více informací
img-20150517-00255.jpg

Pozemky v Horoušanech

Předmětem prodeje jsou pozemky p.č. 121/10, 121/11, 121/12 a 121/14 v k.ú. Horoušany. Jedná se o zpeněžení pozemků v rámci konkurzu ve věci úpadce Státního statku Čáslav.

Uveřejněno od: 15.6.2015
Více informací