• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

dražby, aukce, výběrová řízení,
přímý prodej, likvidace,
administrativa, konzultace

ZPENĚŽOVÁNÍ podle zadání zajištěných věřitelů a insolvenčních správců

VABERG s.r.o. je zakládajícím členem české asociace dražebníků

Hledat


Novinky:

559-4.png

Prodej pozemku v k.ú. Horoušany

Zpeněžení z konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.

Uveřejněno od: 14.11.2019
Více informací
794-60.jpg

Prodej pozemků v k.ú. Vinaře.

Prodej pozemků z konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.

Uveřejněno od: 14.11.2019
Více informací

Prodej pozemků v k.ú. Kosmonosy

Prodej pozemků v k.ú. Kosmonosy p.č. 1833/88 a 1833/114 o celkové výměře 181 m2.

Uveřejněno od: 14.11.2019
Více informací
20170815_135159.jpg

Opakovaná dražba RD v obci Hořátev u Nymburka

Předmětem dražby je soubor nemovitostí zapsaných na LV č. 480, obec Hořátev, kat. území Hořátev, na adrese Hořátev č.p.252, a to:

Pozemky
parc. č.            Výměra m2          Druh pozemku              Způsob využití      Způsob ochrany     
st.  335                 146           zast. plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Hořátev, č.p. 252, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č. St. 335
     170/178               629                   zahrada                                           zemědělský půdní fond
Nemovité věci jsou situované v zastavěném území k.ú. Hořátev, v jeho západní části, v lokalitě, kde probíhala v minulém období nová výstavba rodinných domů. Jsou přístupné z místní zpevněné komunikace, připojené na elektrorozvodnou síť, veřejný vodovod a kanalizaci. Zásobování vodou může být zajišťováno i z vlastní domovní studny. Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící, přízemní, bez podsklepení, s podkrovím nad 2/3 zastavěné plochy I.NP. Svislé nosné konstrukce zděné o tl. zdiva 40cm, střecha sklonitá sedlová, krytina tašková.

Ke dni ocenění rodinný dům obsahuje:
v I.NP: zádveří, WC, koupelnu, technickou místnost (domácí práce), obývací pokoj, kuchyň, chodbu + schodiště, spíž, garáž, terasu
v podkroví: schodiště + schodišťová hala, soc. zařízení, 3 pokoje, půdní prostor.

Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu z roku 2002, je v dobrém stavebně technickém stavu. Ke dni ocenění však stavba není užívána. Funkčnost vybavení zařizovacích předmětů zdravotechniky, vytápění a zařizovacích předmětů kuchyně nebyla ověřována, ale je uvažováno, že jsou funkční. Další příslušenství tvoří venkovní bazén a zahradní altán. Na pozemku zahrady parc. č. 170/178 se nachází trvalé porosty, živý plot podél zadní severozápadní strany. V obci je železniční zastávka a autobusová zastávka, obchod, ambulantní zdravotní zařízení a základní škola.            

Uveřejněno od: 4.4.2019
Více informací
774-8_774-14.jpg

Prodej pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory

Pozemky p.č. 774/8 a 774/14 o celkové výměře 390 m2. v Kutné Hoře, k.ú. Sedlec u Kutné Hory.

Uveřejněno od: 17.12.2018
Více informací