• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

dražby, aukce, výběrová řízení,
přímý prodej, likvidace,
administrativa, konzultace

ZPENĚŽOVÁNÍ podle zadání zajištěných věřitelů a insolvenčních správců

VABERG s.r.o. je zakládajícím členem české asociace dražebníků

Hledat


Novinky:

1132..jpg

VŘ na prodej pozemků v k.ú. Dolní a Horní Rokytá

Jedná se o pozemky: orná půda, trvalý travní porost apod. o celkové výměře cca 90 tis. m2. Zpeněžení z konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.
Prodej nejvyšší nabídce.

Uveřejněno od: 23.9.2021
Více informací
25d344aa-dd45-4d1e-8d90-dd7efeeeecd7.jpg

VŘ na prodej pozemku v k.ú. Katusice

VŘ na prodej pozemku v k.ú. Katusice, p.č. 1153 o výměře 3475 m2, orná půda.

Uveřejněno od: 22.6.2021
Více informací
20210311_161346.jpg

VŘ na prodej lesních pozemků v k.ú. Studnice u Hlinska

Prodej lesních pozemků v k.ú. Studnice u Hlinska,Okres Chrudim, parcela p.č. 577/2 o výměře 4226 m2 a p.č. 578 o výměře 1572 m2. Na prodej pozemků je vyhlášeno výběrové řízení notářkou JUDr. Jaroslavou Sabrinou Häni Trojanovou. Jedná se o prodej nemovitostí v rámci řízení po zemřelém panu Jiřím Suchomelovi, tzv. odúmrť.

Uveřejněno od: 22.6.2021
Více informací
2721-2.jpg

VŘ na prodej pozemku v k.ú. Bělá pod Bezdězem

V rámci VŘ se prodává pozemek p.č. 2721/2 o výměře 3291 m2. Jedná se o zpeněžení v rámci konkurzního řízení ve věci úpadce Státního statku Čálav. Minimální kupní cena je 25,-Kč/m2.

Uveřejněno od: 25.3.2021
Více informací
9a7ebc20-6e7f-4f20-af14-630f7b6aefc5.jpg

Prodej pozemků v k.ú. Třebovle

K prodeji ze soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, a to:
p.č. 643 o výměře 515 m2, trvalý travní porost
p.č. 645 o výměře 172 m2, trvalý travní porost
p.č. 647 o výměře 519 m2, orná půda

Uveřejněno od: 28.1.2021
Více informací