• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

dražby, aukce, výběrová řízení,
přímý prodej, likvidace,
administrativa, konzultace

ZPENĚŽOVÁNÍ podle zadání zajištěných věřitelů a insolvenčních správců

VABERG s.r.o. je zakládajícím členem české asociace dražebníků

Hledat


Novinky:

2721-2.jpg

VŘ na prodej pozemku v k.ú. Bělá pod Bezdězem

V rámci VŘ se prodává pozemek p.č. 2721/2 o výměře 3291 m2. Jedná se o zpeněžení v rámci konkurzního řízení ve věci úpadce Státního statku Čálav. Minimální kupní cena je 25,-Kč/m2.

Uveřejněno od: 25.3.2021
Více informací
9a7ebc20-6e7f-4f20-af14-630f7b6aefc5.jpg

Prodej pozemků v k.ú. Třebovle

K prodeji ze soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, a to:
p.č. 643 o výměře 515 m2, trvalý travní porost
p.č. 645 o výměře 172 m2, trvalý travní porost
p.č. 647 o výměře 519 m2, orná půda

Uveřejněno od: 28.1.2021
Více informací
20210103_114450.jpg

VŘ na prodej pozemku p.č. 2394/1 o výměře 14304 m2 v k.ú. Zruč nad Sázavou

Jedná se o pozemek ze soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, trvalý travní porost. 675 m2 pozemku zasahuje do vodní nádrže.

Uveřejněno od: 26.1.2021
Více informací
794-60.jpg

VŘ na prodej pozemků v k.ú. Vinaře

Jedná se o pozemky zapsané do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státnho statku Čáslav p.č. 794/65 a 794/60 vedené na LV č. 10119, kat. území Vinaře. Správce konkurzní podstaty disponuje souhlasem Městského soudu v Praze se zpeněžením uvedeného pozemku.

Uveřejněno od: 12.1.2021
Více informací
127-5.jpg

Prodej pozemků v k.ú. Dolínek

Pozemky p.č. 63, 127/5, 312/8, 313, 327/4.
Jedná se o prodej pozemků z konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.
Prodej nejvyšší nabídce.

Uveřejněno od: 12.6.2018
Více informací