• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: +420 222 734 369 - 71

dražby, aukce, výběrová řízení,
přímý prodej, likvidace,
administrativa, konzultace

ZPENĚŽOVÁNÍ podle zadání zajištěných věřitelů a insolvenčních správců

VABERG s.r.o. je zakládajícím členem české asociace dražebníků

Hledat


Novinky:

scan0024.jpg

Dražba nemovitosti v obci Hořesedly

Jedná se o nemovitost, kterou tvoří dům Hořesedly č.p. 146 - samostatně stojící, s 1 PP, 1 NP a podkrovím a pozemek zastavěný tímto domem a přilehlým dvorem. Dům je připojen na vodovod a rozvod el. energie, kanalizace je svedena do žumpy, v místě je dále možnost napojení na plynovod, na pozemku je dále studna. Další příslušenství tvoří částečné oplocení zděným plotem, plotová vrata a částečné zpevnění dvora z cihelné dlažby.

Pozemek je rovinný s výše uvedenými možnostmi napojení na inženýrské sítě, přístup je ze zpevněné komunikace.

Dům je zděný, založení na základových pasech bez izolace proti zemní vlhkosti, s převážně sedlovou střechou, opatřenou krytinou z betonových tašek, s klemp. konstrukcemi z pozink. plechu, s fasádou částečně štukovou složitou, částečně hladkou a částečně bez úpravy. Obvodové stěny jsou zděné v tl. 45 aţ 60 cm, stropy v 1.PP klenuté do ocelových nosníků, ostatní polospalné s rovným podhledem, převážně snížené sádrokartonem a zešikmenév podkroví, vnitřní úpravy povrchů štukovou omítkou hladkou, obklad sádrokartonem a částečný keramický obklad, podlahy převážně laminátové plovoucí a z keramické dlažby, schody s keramickým obkladem. Jsou osazena plastová okna a dveře dýhované nebo z masivu do kovových zárubní. Je proveden rozvod světelné a motorové elektroinstalace, teplé a studené vody a kanalizace. Vytápění je ústřední s kotlem na tuhá paliva umístěným v 1.PP

Výčet místností:

1.PP:

Schodiště, dvě větší části sklepa pod hlavní částí budovy (v jedné je kotel ÚT a uhelna, ve druhé byl sklad sudů), jedna menší část sklepa s bojlerem pod šikmo přistavěným křídlem budovy.

1.NP:

Provozní část - restaurace s výčepem, salonek, kuchyň, schodiště k pokojům v podkroví, chodba, část WC pro hosty v hlavní části budovy, část WC pro hosty a sklady v části šikmo přistavěného křídla.

Obytná část - byt 2+1 s koupelnou společnou s WC se samostatným vstupem ze dvora
v šikmo přistavěném křídle budovy, s výměrou podlahové plochy údajně cca 92 m2.

Podkroví:

Provozní část - chodba a celkem 5 pokojů, z toho jeden bez koupelny a WC, jeden
s vestavěnou koupelnou s WC s rohovou vanou, 3 s vestavěnou koupelnou s WC
se sprchovým koutem.

Uveřejněno od: 5.5.2016
Více informací

VŘ majetkového práva ve výši 100.364.209.-Kč“

Předmětem „VŘ majetkového práva ve výši  100.364.209.-Kč“ jsou peněžení prostředky zajištěné v rámci pravomocně ukončeného trestního řízení proti Viktoru Koženému a Ing. Borisi Vostrému ve výši 100.364.209,- Kč, uložené jako termínovaný vklad na bankovním účtu č. 183 33 6526/0300, majitele, společnosti Harvard Capital and Consulting Investiční společnost a.s. – v likvidaci, IČ: 00676900, který je veden u Československé obchodní banky a.s.

Uveřejněno od: 8.6.2016
Více informací
sazava_673_1.jpg

VŘ na prodej jezu na Sázevě, v k.ú. Ledečko

Jedná se o pevný jez v k.ú. Ledečko, na vodním toku Sázava. Původně sloužil k jako součást vodního díla k výrobě elektřiny, která však nebyla úspěšně finalizována. Celková délka jezu činí 138 m. Celková kubatura jezu byla vyčíslena na 5.300 m3.

Uveřejněno od: 19.5.2016
Více informací
getfilefromtemp.jpg

VŘ na prodej pozemků v k.ú. Drahelice

Jedná se o pozemky p.č. 631/1 a 632 o celkové výměře 941 m2, zapsané do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.

Uveřejněno od: 17.2.2016
Více informací
scan1363_5.jpg

Dražba RD v Českém Těšíně

Předmětem dražby je soubor nemovitostí zapsaný do majetkové podstaty výše uvedeného dlužníka, se kterým je insolvenční správce oprávněn, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, nakládat. Nemovitosti, které jsou předmětem dražby, jsou zapsány na LV 1213 obec a kat. území: Český Těšín. Jedná se o následující nemovitosti:

Parcela                Výměra[m2]     Druh pozemku                       Způsob využití           Způsob ochrany

2120/1                       650            ostatní plocha                jiná plocha

2120/3                       116                       zast. plocha a nádv.   

součástí je stavba: č.p. 454, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č. 2120/3

Jedná se o typový rodinný dům typu OKAL – stavěných na klíč v 70-tých letech firmou n.p. Jeseník. Jedná se o montovanou stavbu na bázi dřevní hmoty. Jedná se o jednopodlažní, podsklepený rodinný dům se sedlovou střechou a vybaveným podkrovím. Základy objektu jsou betonové s provedenou izolací proti zemní vlhkosti. Obvodové zdi nadzemních podlaží jsou sendvičové panely na bázi dřevní hmoty (OKAL), zateplené kontaktním zateplovacím systémem. Krytina na střeše je tašková. Odvodnění střechy je provedeno vodorovnými a svislými svody. Venkovní obvodové stěny jsou opatřeny šlechtěnou omítkou. Okna v objektu jsou plastová a střešní okno. Podlahy v sociálním zařízení jsou v provedení dlažbou, ostatní podlahy jsou převážně opatřeny koberci na dřevotřískovém podkladu. Vytápění je ústřední  napojené na plynový kotel, vytápění je teplovodní, standardní otopná tělesa. Rozvod elektroinstalace je proveden pro napětí 380 V, jištění je provedeno jističi. V objektu je proveden standardní rozvod vody a kanalizace s napojením do jímky. Venkovní úpravy, vedlejší stavby: U objektu RD se nachází standardní venkovní úpravy oplocení, včetně brány a branky (bylo dokončeno až v roce 2012), přístupové zpevněné plochy a okapové chodníky, přípojky inženýrských sítí.

Uveřejněno od: 17.2.2016
Více informací