• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: +420 222 734 369 - 71

dražby, aukce, výběrová řízení,
přímý prodej, likvidace,
administrativa, konzultace

ZPENĚŽOVÁNÍ podle zadání zajištěných věřitelů a insolvenčních správců

VABERG s.r.o. je zakládajícím členem české asociace dražebníků

Hledat


Novinky:

VŘ na prodej ochranných známek

Navrhovatel VŘ zapsal do majetkové podstaty dlužníka Caramba media s.r.o.

- ochrannou známku „UM UNITEDMUSIC.CZ“ zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č.spisu 468682

- nezapsané označení ochranné známky ve znění „TRANSMISSION“ podané u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č. spisu 468681

- ochrannou známku „PURE Prague“, kombinované OZ, zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č.spisu 464985

Uveřejněno od: 14.11.2016
Více informací
getfilefromtemp_1.jpg

Pozemky v obci Vrdy

Jedná se o pozemky zapsané do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, p.č. 370/3, 374/6, 374/8, 374/9, 378/9, 1108/2, 1108/11, 1224/3 1224/4 o celkové výměře 5834 m2, vedené na LV č. 10404, obec a k.ú. Vrdy. Správce konkurzní podstaty disponuje souhlasem Městského soudu v Praze se zpeněžením uvedených pozemků.

Uveřejněno od: 14.11.2016
Více informací
getfilefromtemp.jpg

Pozemky v Praze - Ďáblicích

Jedná se o pozemky zapsané do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, p.č. 1620/4 až 1620/9 o celkové výměře 4081 m2, vedené na LV č. 1484, obec Praha a k.ú. Ďáblice. Správce konkurzní podstaty disponuje souhlasem Městského soudu v Praze se zpeněžením uvedených pozemků.

Uveřejněno od: 14.11.2016
Více informací
scan0024.jpg

Dražba nemovitosti v obci Hořesedly

Jedná se o nemovitost, kterou tvoří dům Hořesedly č.p. 146 - samostatně stojící, s 1 PP, 1 NP a podkrovím a pozemek zastavěný tímto domem a přilehlým dvorem. Dům je připojen na vodovod a rozvod el. energie, kanalizace je svedena do žumpy, v místě je dále možnost napojení na plynovod, na pozemku je dále studna. Další příslušenství tvoří částečné oplocení zděným plotem, plotová vrata a částečné zpevnění dvora z cihelné dlažby.

Pozemek je rovinný s výše uvedenými možnostmi napojení na inženýrské sítě, přístup je ze zpevněné komunikace.

Dům je zděný, založení na základových pasech bez izolace proti zemní vlhkosti, s převážně sedlovou střechou, opatřenou krytinou z betonových tašek, s klemp. konstrukcemi z pozink. plechu, s fasádou částečně štukovou složitou, částečně hladkou a částečně bez úpravy. Obvodové stěny jsou zděné v tl. 45 aţ 60 cm, stropy v 1.PP klenuté do ocelových nosníků, ostatní polospalné s rovným podhledem, převážně snížené sádrokartonem a zešikmenév podkroví, vnitřní úpravy povrchů štukovou omítkou hladkou, obklad sádrokartonem a částečný keramický obklad, podlahy převážně laminátové plovoucí a z keramické dlažby, schody s keramickým obkladem. Jsou osazena plastová okna a dveře dýhované nebo z masivu do kovových zárubní. Je proveden rozvod světelné a motorové elektroinstalace, teplé a studené vody a kanalizace. Vytápění je ústřední s kotlem na tuhá paliva umístěným v 1.PP

Výčet místností:

1.PP:

Schodiště, dvě větší části sklepa pod hlavní částí budovy (v jedné je kotel ÚT a uhelna, ve druhé byl sklad sudů), jedna menší část sklepa s bojlerem pod šikmo přistavěným křídlem budovy.

1.NP:

Provozní část - restaurace s výčepem, salonek, kuchyň, schodiště k pokojům v podkroví, chodba, část WC pro hosty v hlavní části budovy, část WC pro hosty a sklady v části šikmo přistavěného křídla.

Obytná část - byt 2+1 s koupelnou společnou s WC se samostatným vstupem ze dvora
v šikmo přistavěném křídle budovy, s výměrou podlahové plochy údajně cca 92 m2.

Podkroví:

Provozní část - chodba a celkem 5 pokojů, z toho jeden bez koupelny a WC, jeden
s vestavěnou koupelnou s WC s rohovou vanou, 3 s vestavěnou koupelnou s WC
se sprchovým koutem.

Uveřejněno od: 5.5.2016
Více informací
sazava_673_1.jpg

VŘ na prodej jezu na Sázevě, v k.ú. Ledečko

Jedná se o pevný jez v k.ú. Ledečko, na vodním toku Sázava. Původně sloužil k jako součást vodního díla k výrobě elektřiny, která však nebyla úspěšně finalizována. Celková délka jezu činí 138 m. Celková kubatura jezu byla vyčíslena na 5.300 m3.

Uveřejněno od: 19.5.2016
Více informací