• VABERG s.r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: +420 222 734 369 - 71
  • Fax: 222 716 516

dražby, aukce, výběrová řízení,
přímý prodej, likvidace,
administrativa, konzultace

ZPENĚŽOVÁNÍ podle zadání zajištěných věřitelů a insolvenčních správců

VABERG s.r.o. je zakládajícím členem české asociace dražebníků

Hledat


Novinky:

a20150823_095221.jpg

Pronájem bytu

Pronájem bytu 2+1 o celkové ploše 98 m2, včetně teras a sklepu. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 17 m2, pokoj 15,5 m2, pokoj 18,5 m2, předsíň 10,5 m2, spíž 2 m2, koupelna 5 m2, wc 1 m2, terasa 14 m2, terasa 12,5 m2, sklep 2 m2. Byt je nově vymalován, nové válendy, v každém pokoji třídílná skříň, kompletně vybavená kuchyň.  Pronájem je vhodný zejména pro studenty, v každém pokoji jsou dvě válendy a kuchyni je rokládací sedací souprava a jídelní kout. Případné další vybavení bytu podle dohody s nájemcem.

Uveřejněno od: 22.8.2015
Více informací
scan1363_5.jpg

Dražba RD v Českém Tešíně

Jedná se o typový rodinný dům typu OKAL – stavěných na klíč v 70-tých letech firmou n.p. Jeseník na bázi dřevní hmoty. Je to jednopodlažní, podsklepený rodinný dům se sedlovou střechou a vybaveným podkrovím. Základy objektu jsou pravděpodobně betonové s provedenou izolací proti zemní vlhkosti. Obvodové zdi nadzemních podlaží jsou sendvičové panely na bázi dřevní hmoty (OKAL), zateplené kontaktním zateplovacím systémem neznámé tloušťky. Krytina na střeše je tašková. Odvodnění střechy je provedeno vodorovnými a svislými svody. Vnitřní omítky, včetně podhledů jsou pravděpodobně vápenné. Venkovní obvodové stěny jsou opatřeny šlechtěnou omítkou. Okna v objektu jsou plastová. Přesné provedení podlah není známo, předpokládají se standardní povrchy. Vytápění je ústřední by mělo být napojeno na plynový kotel, vytápění je teplovodní, standardní otopná tělesa. Rozvod elektroinstalace je pravděpodobně proveden pro napětí
380 V, jištění je provedeno jističi. V objektu je pravděpodobně proveden standardní rozvod vody a kanalizace s napojením na veřejné řády nebo do žumpy. Rozvod zemního plynu je do objektu přiveden. U objektu RD se nachází standardní venkovní úpravy: Oplocení, včetně brány a branky (bylo dokončeno až v roce 2012), přístupové zpevněné plochy a okapové chodníky, přípojky inženýrských sítí.

 

Výměry – podlahové plochy
Podlahové plochy jsou redukovány koeficientem započitatelnosti, který zohledňuje náročnost dané místnosti na vybavení místnosti, rozvody a stavební konstrukce a případnou plnou plošnou využitelnost místnosti.

                                                      Plocha m2,       Koef. započ.      Započitatelná plocha (m2)

1.PP

zádveří                                                4,40                      0,70                               3,08

chodba                                             11,00                      0,70                               7,70

dílna I                                                15,80                      0,70                            11,06

dílna II                                               15,80                      0,70                             11,06

kotelna                                                7,90                      0,70                               5,53

prádelna                                             9,60                      0,70                               6,72

garáž I.                                              12,70                      0,70                               8,89

Garáž II.                                             12,50                     0,70                                8,75

Sklad                                                    3,10                     0,70                               2,17

I.NP

pokoj                                                  24,64                    1,00                               24,64

jídelní kout                                           4,31                    1,00                                 4,31

Pokoj                                                  17,38                    1,00                               17,38

Pokoj                                                    9,70                    1,00                                  9,70

Pokoj                                                  14,60                    1,00                               14,60

Kuchyň                                                 8,79                    1,00                                  8,79

WC                                                        1,91                    1,00                                  1,91

koupelna                                              6,07                    1,00                                  6,07

chodba                                                 9,11                     1,00                                  9,11

zádveří                                                  2,10                     1,00                                 2,10

schodiště                                             5,42                     1,00                                 5,42

Podkroví           
Podesta                                               1,83                      1,00                                1,83

Pokoj                                                  27,60                      0,70                              19,32

Pokoj                                                   20,03                     0,70                               14,02

Předsíň                                               10,38                     0,70                                 7,27

Koupelna                                             4,37                      0,70                                 3,06

Půda                                                     0,00                      0,00

Celkem                                             261,04                                                            214,49 

 

Uveřejněno od: 31.7.2015
Více informací
img-20150517-00255.jpg

Pozemky v Horoušanech

Předmětem prodeje jsou pozemky p.č. 121/10, 121/11, 121/12 a 121/14 v k.ú. Horoušany. Jedná se o zpeněžení pozemků v rámci konkurzu ve věci úpadce Státního statku Čáslav.

Uveřejněno od: 15.6.2015
Více informací
getfilefromtemp.jpg

VŘ - pozemek v Rohatsku

  Jedná se o pozemek v obci Rohatsko, p.č. 1939 o výměře 288 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha

Uveřejněno od: 20.5.2015
Více informací
getfilefromtemp.jpg

VŘ - pozemek v Janovické Lhotě

V soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku čáslav je zapsán pozemek p.č. 836/2, zapsaný na
LV č. 47, kat. území Janovická Lhota, obec Uhlířské Janovice, výměra 711 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda. 

 

Uveřejněno od: 4.5.2015
Více informací