• VABERG s.r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
 • Datová schránka: gmq9jtm
 • Telefon: +420 222 734 369 - 71
 • Fax: 222 716 516

dražby, aukce, výběrová řízení,
přímý prodej, likvidace,
administrativa, konzultace

ZPENĚŽOVÁNÍ podle zadání zajištěných věřitelů a insolvenčních správců

VABERG s.r.o. je zakládajícím členem české asociace dražebníků

Hledat


Novinky:

Právo k předmětu e-aukce, vyhlašovatelem je Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci

 1. Předmětem e-aukce jsou peněžení prostředky zajištěné v rámci pravomocně ukončeného trestního řízení proti Viktoru Koženému a Ing.   Borisi Vostrému ve výši 100.364.209,- Kč uložené jako termínovaný vklad na bankovním účtu č. 183 33 6526/0300, majitele, společnosti   Harvard Capital and Consulting Investiční společnost a.s. – v likvidaci, IČ: 00676900, který je veden u Československé obchodní banky  a.s. – ČSOB, pobočka Praha – Thámova, se sídlem v Praze 8, Thámova 20, ke kterým je vyhlašovatel e-aukce oprávněn uplatnit svůj nárok  v řízení ve věcech občanskoprávních, a to ve lhůtě 3 let od právní moci usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 46T 17/2006 ze dne  28.2.20013.

 2. Vítěz e-aukce č. E 07/15, provedené v souladu s Vyhláškou k provedení e-aukce č. E 07/15 je oprávněn uzavřít s vyhlašovatelem e-aukce  Smlouvu o převodu práv na předmět e-aukce, blíže specifikovaný v předchozích ustanoveních této smlouvy.

    Začátek: 11.6.2015 10:00
  Více informací
  getfilefromtemp.jpg

  VŘ - pozemek v Rohatsku

    Jedná se o pozemek v obci Rohatsko, p.č. 1939 o výměře 288 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha

  Uveřejněno od: 20.5.2015
  Více informací
  getfilefromtemp.jpg

  VŘ - pozemek v Janovické Lhotě

  V soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku čáslav je zapsán pozemek p.č. 836/2, zapsaný na
  LV č. 47, kat. území Janovická Lhota, obec Uhlířské Janovice, výměra 711 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda. 

   

  Uveřejněno od: 4.5.2015
  Více informací
  getfilefromtemp.jpg

  VŘ - pozemek p.č. 1743, Praha - Ďáblice

  V soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav je zapsán pozemek p.č. 1743, vedený na
  LV č. 1484, kat. území Ďáblice, obec Praha, výměra 2949 m2, druh pozemku -  ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha.
  Pozemek se nachází poblíž obchodního centra Globus.

   

  Uveřejněno od: 4.5.2015
  Více informací
  getfilefromtemp.jpg

  Prodej pozemků v k.ú. Užice u Kralup nad Vltavou

  V nabídce jsou pozemky p.č. 746 o výměře 655 m2 a p.č. 749 o výměře 25 m2, ostatní plocha, jiná plocha,zapsané na LV č. 373, k.ú. Užice u Kralup nad Vltavou.

  Uveřejněno od: 22.2.2015
  Více informací