• VABERG spol. s r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: 602360442, 602360447

dražby, aukce, výběrová řízení,
přímý prodej, likvidace,
administrativa, konzultace

ZPENĚŽOVÁNÍ podle zadání zajištěných věřitelů a insolvenčních správců

VABERG s.r.o. je zakládajícím členem české asociace dražebníků

Hledat


Novinky:

getfilefromtemp.jpg

VŘ na prodej pozemku p.č. 1019 v k.ú. Jindice

Jedná se o pozemek p.č. 1019 o výměře 4369 m2, trvalý travní porost, vedený na LV č. 27, obec Rašovice, kat. území Jindice, který je zapsaný do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav.

Uveřejněno od: 16.1.2017
Více informací
2-20161217_143807a.jpg

Dražba družstevního podílu - bytu na Lehovci

Předmětem dražby je přechod užívacích práv k družstevnímu podílu, který je v majetku navrhovatele, a to včetně přechodu všech dalších práv a povinností z tohoto přechodu družstevního podílu vyplývajících. Členský podíl představuje právo užívání bytu č. 79, právo užívání společných prostor domu č. p. 902/11, ulice Slévačská 11, Praha 9
a parcely p.č. 2563, na které je dům umístěn, v části obce a katastrálním území Hloubětín.

Popis předmětu dražby:

Byt č. 79 o velikosti 1+1, upravený na 2+KK, první kategorie, v 10. patře budovy se sestává z kuchyně o podlahové ploše 24,32 m2, pokoje o podlahové ploše 12,45 m2, předsíně o podlahové ploše 4,13 m2, prostoru o podlahové ploše 3,28 m2 pro koupelnu a WC (v bytě není osazeno jádro), lodžie o podlahové ploše 6,60 m2, přičemž příslušenství bytu tvoří sklep o podlahové ploše 1,80 m2, který se nachází ve společných prostorách domu. Celková plocha bytu s příslušenstvím činí 52.58 m2.

Bytový dům se nachází v klidné zóně Hloubětína, poblíž stanic metra Hloubětín a Rajská zahrada, zastávky tramvají i autobusů MHD jsou rovněž v dosahu pěší chůze. Dům je po rekonstrukci, je zateplený, je osazen plastovými okny, všechny byty mají prostornou, zasklenou lodžii. V místě je základní škola i školka, zdravotnické zařízení, kompletní síť obchodů a služeb

Uveřejněno od: 27.12.2016
Více informací
getfilefromtemp.jpg

VŘ na prodej pozemku p.č. 375/7 v k.ú. Bradlec

Správce konkurzní podstaty do soupisu konkurzní podstaty úpadce zapsal 1/2 pozemku p.č. 375/7,o výměře 88 m2, vedeného na LV č. 15, obec i kat. území Bradlec.           

Městský soud v Praze svým usnesením ze dne 26.7.2012 pod čj. 98 K 66 /97–692 vyslovil souhlas s prodejem předmětné ½ pozemku mimo dražbu, nejvyšší nabídce, s úhradou kupní ceny před nebo při podpisu kupní smlouvy prodávajícím.             

Uveřejněno od: 14.12.2016
Více informací

VŘ na prodej ochranných známek

Navrhovatel VŘ zapsal do majetkové podstaty dlužníka Caramba media s.r.o.

- ochrannou známku „UM UNITEDMUSIC.CZ“ zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č.spisu 468682

- nezapsané označení ochranné známky ve znění „TRANSMISSION“ podané u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č. spisu 468681

- ochrannou známku „PURE Prague“, kombinované OZ, zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č.spisu 464985

Uveřejněno od: 14.11.2016
Více informací
getfilefromtemp_1.jpg

Pozemky v obci Vrdy

Jedná se o pozemky zapsané do soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, p.č. 370/3, 374/6, 374/8, 374/9, 378/9, 1108/2, 1108/11, 1224/3 1224/4 o celkové výměře 5834 m2, vedené na LV č. 10404, obec a k.ú. Vrdy. Správce konkurzní podstaty disponuje souhlasem Městského soudu v Praze se zpeněžením uvedených pozemků.

Uveřejněno od: 14.11.2016
Více informací