• VABERG s.r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: +420 222 734 369 - 71
  • Fax: 222 716 516

dražby, aukce, výběrová řízení,
přímý prodej, likvidace,
administrativa, konzultace

ZPENĚŽOVÁNÍ podle zadání zajištěných věřitelů a insolvenčních správců

VABERG s.r.o. je zakládajícím členem české asociace dražebníků

Hledat


Novinky:

VŘ formou e-aukce, akcie firmy TONAK a.s.

Předmětem e-aukce je úplatné provedení e-aukce v souladu s Všeobecnými podmínkami
pro užívání portálu www.vaberg.cz a účast na elektronických aukcích organizátora e-aukce, s právem vítěze e-aukce na uzavření Smlouvy o převodu práv k předmětu e-aukce s vyhlašovatelem e-aukce a to 22 709 kusů volně převoditelných akcií emitenta, společnosti TONAK a.s., IČ: 00013226, se sídlem Zborovská 823, 741 01 Nový Jičín, které má vyhlašovatel e-aukce ve svém vlastnictví a je oprávněn je zpeněžit. Jedná se o akcie v nominální hodnotě 45,-Kč za jednu akcii, bez omezení převoditelnosti, s registrovaným číslem emise CS 0005006055.

  Začátek: 9.7.2015 10:00
Více informací
img-20150517-00255.jpg

Pozemky v Horoušanech

Předmětem prodeje jsou pozemky p.č. 121/10, 121/11, 121/12 a 121/14 v k.ú. Horoušany. Jedná se o zpeněžení pozemků v rámci konkurzu ve věci úpadce Státního statku Čáslav.

Uveřejněno od: 15.6.2015
Více informací
getfilefromtemp.jpg

VŘ - pozemek v Rohatsku

  Jedná se o pozemek v obci Rohatsko, p.č. 1939 o výměře 288 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha

Uveřejněno od: 20.5.2015
Více informací
getfilefromtemp.jpg

VŘ - pozemek v Janovické Lhotě

V soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku čáslav je zapsán pozemek p.č. 836/2, zapsaný na
LV č. 47, kat. území Janovická Lhota, obec Uhlířské Janovice, výměra 711 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda. 

 

Uveřejněno od: 4.5.2015
Více informací
getfilefromtemp.jpg

VŘ - pozemek p.č. 1743, Praha - Ďáblice

V soupisu konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav je zapsán pozemek p.č. 1743, vedený na
LV č. 1484, kat. území Ďáblice, obec Praha, výměra 2949 m2, druh pozemku -  ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha.
Pozemek se nachází poblíž obchodního centra Globus.

 

Uveřejněno od: 4.5.2015
Více informací