• VABERG s.r.o., Bořivojova 694/108, 130 00 Praha 3
  • Datová schránka: gmq9jtm
  • Telefon: +420 222 734 369 - 71
  • Fax: 222 716 516

dražby, aukce, výběrová řízení,
přímý prodej, likvidace,
administrativa, konzultace

ZPENĚŽOVÁNÍ podle zadání zajištěných věřitelů a insolvenčních správců

VABERG s.r.o. je zakládajícím členem české asociace dražebníků

Hledat


Novinky:

getfilefromtemp_002.jpg

Pozemek v Tuklatech

Pozemek v Tuklatech p.č. 283/10 o výměře 654 m2.

Uveřejněno od: 8.10.2015
Více informací
aa20150611_113253.jpg

Dražba budovy - občanské vybavenosti v Českých Budějovicích

Jedná se o stavbu, která tvoří občanskou vybavenost v panelovém sídlišti Máj v Českých Budějovicích při ulici Ant. Barcala, na adrese Ant. Barcala 1392/36, České Budějovice. Stavba je samostatně stojící a má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží. Je napojena na vodovod, kanalizaci a rozvod el. energie. Se stavbou je užíván dále přilehlý pozemek, který je ve vlastnictví ČR -ÚPZSVM. 

Obvodové stěny jsou monolitické betonové. Vnitřní úpravy povrchů jsou štukovou omítkou, částečně keramický obklad, podlahy kryté kobercem na původní keramickou dlažbu. Vytápění bylo elektrickými přímotopy, které jsou demontovány, ohřev teplé vody byl el. bojlery, které jsou rovněž demontovány, pouze v kuchyni je nouzově osazen malý elektrický průtokový ohřívač vody. Osazeno je běžné vybavení sociálních zařízení a elektrický sporák v kuchyni.

Podzemní podlaží (PP) je ve dvou výškových úrovních a je rozděleno na dvě části. Část pro veřejnost, kde je sociální zařízení pro muže a ženy a úklidová komora a chodba a samostatné schodiště ústící do restaurace v 1.NP. Druhá část je provozní, která obsahuje tři sklady, šatnu a soc. zařízení pro personál a chodbu a samostatné schodiště, ústící do oddělené předsíně v NP. Jeden ze skladů má propojení venkovním výtahem na sudy s pivem. PP má celkovou výměru 69,58 m2.

Nadzemní podlaží (NP) je rovněž dispozičně rozděleno na část pro veřejnost a část provozní, každá má vlastní vstup v protilehlých štítech budovy. Část pro veřejnost tvoří restaurace s malým zádveřím a schodištěm do PP, salonek a předsíň. Část provozní tvoří bar s kuchyňkou a příručním skladem a předsíň se schodištěm do PP. NP má celkovou výměru 84,13 m2.

 

Jedná se o budovu pro obchod a společné stravování.

 

Uveřejněno od: 1.10.2015
Více informací
getfilefromtemp.jpg

Pozemky v obci Vlačice

Pozemky p.č. 198/38, 198/40, 198/42, 198/45, st. 91.

Uveřejněno od: 8.10.2015
Více informací
getfilefromtemp.png

Pozemek v obci Žerčice

Pozemek p.č. 557/3 o výměře 608 m2.

Uveřejněno od: 8.10.2015
Více informací
scan1363_5.jpg

Dražba RD v Českém Tešíně

Jedná se o typový rodinný dům typu OKAL – stavěných na klíč v 70-tých letech firmou n.p. Jeseník na bázi dřevní hmoty. Je to jednopodlažní, podsklepený rodinný dům se sedlovou střechou a vybaveným podkrovím. Základy objektu jsou pravděpodobně betonové s provedenou izolací proti zemní vlhkosti. Obvodové zdi nadzemních podlaží jsou sendvičové panely na bázi dřevní hmoty (OKAL), zateplené kontaktním zateplovacím systémem neznámé tloušťky. Krytina na střeše je tašková. Odvodnění střechy je provedeno vodorovnými a svislými svody. Vnitřní omítky, včetně podhledů jsou pravděpodobně vápenné. Venkovní obvodové stěny jsou opatřeny šlechtěnou omítkou. Okna v objektu jsou plastová. Přesné provedení podlah není známo, předpokládají se standardní povrchy. Vytápění je ústřední by mělo být napojeno na plynový kotel, vytápění je teplovodní, standardní otopná tělesa. Rozvod elektroinstalace je pravděpodobně proveden pro napětí
380 V, jištění je provedeno jističi. V objektu je pravděpodobně proveden standardní rozvod vody a kanalizace s napojením na veřejné řády nebo do žumpy. Rozvod zemního plynu je do objektu přiveden. U objektu RD se nachází standardní venkovní úpravy: Oplocení, včetně brány a branky (bylo dokončeno až v roce 2012), přístupové zpevněné plochy a okapové chodníky, přípojky inženýrských sítí.

 

Výměry – podlahové plochy
Podlahové plochy jsou redukovány koeficientem započitatelnosti, který zohledňuje náročnost dané místnosti na vybavení místnosti, rozvody a stavební konstrukce a případnou plnou plošnou využitelnost místnosti.

                                                      Plocha m2,       Koef. započ.      Započitatelná plocha (m2)

1.PP

zádveří                                                4,40                      0,70                               3,08

chodba                                             11,00                      0,70                               7,70

dílna I                                                15,80                      0,70                            11,06

dílna II                                               15,80                      0,70                             11,06

kotelna                                                7,90                      0,70                               5,53

prádelna                                             9,60                      0,70                               6,72

garáž I.                                              12,70                      0,70                               8,89

Garáž II.                                             12,50                     0,70                                8,75

Sklad                                                    3,10                     0,70                               2,17

I.NP

pokoj                                                  24,64                    1,00                               24,64

jídelní kout                                           4,31                    1,00                                 4,31

Pokoj                                                  17,38                    1,00                               17,38

Pokoj                                                    9,70                    1,00                                  9,70

Pokoj                                                  14,60                    1,00                               14,60

Kuchyň                                                 8,79                    1,00                                  8,79

WC                                                        1,91                    1,00                                  1,91

koupelna                                              6,07                    1,00                                  6,07

chodba                                                 9,11                     1,00                                  9,11

zádveří                                                  2,10                     1,00                                 2,10

schodiště                                             5,42                     1,00                                 5,42

Podkroví           
Podesta                                               1,83                      1,00                                1,83

Pokoj                                                  27,60                      0,70                              19,32

Pokoj                                                   20,03                     0,70                               14,02

Předsíň                                               10,38                     0,70                                 7,27

Koupelna                                             4,37                      0,70                                 3,06

Půda                                                     0,00                      0,00

Celkem                                             261,04                                                            214,49 

 

Uveřejněno od: 31.7.2015
Více informací